Datum objave: 22. 04. 2013.

Studija objavljena u časopisu Diabetes istraživala je povezanosti između razine estrogena te masnog tkiva žena u predmenopauzi i postmenopauzi. Istraživanje je provedeno na 23 žene koje su bile jednake starosti te tjelesne mase i sastava tijela.

Autori su zaključili da za vrijeme postmenopauze dolazi do aktivacije određenih enzima i proteina (za razliku od perioda predmenopauze) koji uzrokuju teže sagorijevanje masnoća u stanicama te pohranjivanje veće količine masnog tkiva što se smatra ključnim razlogom za nakupljanjem tjelesne mase s naglaskom povećanja masnog tkiva upravo na području trbuha. Naime, visceralna (trbušna) masnoća zajedno s prekomjernom tjelesnom masom može biti rizični čimbenik za pojavu kroničnih bolesti u budućnosti.

Navedeno omogućava bolje razumijevanje povećanja tjelesne mase u žena u periodu postmenopauze.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: menopauza,

Komentari