Ružica Vukadin

Datum objave: 21. 02. 2022.

Prema novom istraživanju, konzumacija napitaka zaslađenih šećerom povezana je s lošijom izvršnom funkcijom kod djece.

Izvršna funkcija zajednički je naziv za niz međusobno povezanih kognitivnih procesa (planiranje, vremenska organizacija ponašanja, anticipacija cilja, započinjanje aktivnosti, nadgledanje aktivnosti, sposobnost inhibiranja ili odgađanja odgovora, evaluacija odgovora, kognitivna fleksibilnost) potrebnih za svrhovito, prema cilju usmjereno ponašanje koje se značajno razvija u dobi od 6 do 10 godina. Prethodna istraživanja na životinjama pokazala su kako šećer može izazvati upalu i oksidativni stres te utjecati na promjenu strukture i funkcije mozga. Stoga je razumno pretpostaviti da prekomjerna potrošnja zaslađenih napitaka može štetno utjecati na izvršnu funkciju.

S obzirom na to da je utjecaj konzumacije zaslađenih napitaka na izvršne funkcije kod djece manje istražen, cilj ove studije bio je istražiti ovu povezanost. U istraživanju je sudjelovalo 6387 djece u dobi od 6 do 12 godina iz pet osnovnih škola u Guangzhouu u Kini. Učestalost konzumacije i količina zaslađenih napitaka procijenjeni su pomoću upitnika. Izvršna funkcija djece procijenjena je BRIEF upitnikom (engl. Behavioral Rating Inventory of Executive Function) koji su ocijenili roditelji. Naime, BRIEF je ljestvica, koja se sastoji od osam podljestvica: inhibicije, pomaka, emocionalne kontrole, iniciranja, radne memorije, planiranja/organiziranja, organizacije materijala i praćenja. Rezultati BRIEF-a izraženi su kao sljedeći indeksi:

  • indeks regulacije ponašanja (BRI), koji je zbroj podljestvica inhibicije, pomaka i emocionalne kontrole
  • indeks metakognicije (MI), koji je zbroj podljestvica iniciranja, radne memorije, planiranja/organiziranja, organizacije materijala i praćenja
  • globalni izvršni indeks (GEC), koji je zbroj svih osam rezultata na podljestvici

Rezultati istraživanja pokazali su pozitivnu povezanost konzumacije zaslađenih napitaka sa svim podljestvicama i složenim indeksima BRIEF-a, kao i s većim rizicima od većih poteškoća u izvršnoj funkciji.

Na primjer, djeca koja su pila zaslađene napitke 2 ili više puta tjedno, bila su povezana s višim rezultatima GEC-a u usporedbi s onima koji nikada nisu pili zaslađene napitke.

Budući da je prekomjerna konzumacija zaslađenih napitaka prilično uobičajena u mnogim zemljama, rezultati ovog istraživanja važni su za informiranje potrošača i smanjenje dostupnosti zaslađenih napitaka djeci radi promicanja zdravlja mozga.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: djeca, napitci, šećer, Zdravlje djece,

Komentari