Datum objave: 03. 09. 2009.

Stručnjaci iz sveučilišnih bolnica u New Yorku i Oaklandu tvrde kako svakodnevna suplementacija kombinacijom omega-3 masnih kiselina i vitamina E dovodi do poboljšanja simptoma autizma. Istraživanje provedeno na 187 autistične djece s poremećajem govora rezultiralo je drastičnim poboljšanjem simptoma u čak 97% slučajeva.

Poremećaj govora najčešći je i dominantan simptom autizma, a često su mu pridruženi i poremećaji u ponašanju, reduciran kontakt očima, nizak mišićni tonus, problemi s koordinacijom, poremećaji osjetila, alergije na hranu i probavne smetnje Stoga bi od revolucionarnog značenja mogla biti informacija da - zajedno s tradicionalnom i okupacionom terapijom - prehrambene navike tj. specifična suplementacija mogu dovesti do značajnog poboljšanja i reduciranja simptoma.

Izvor: Alternative Therapies in Health & Medicine

Pošalji prijatelju na email

Komentari