Datum objave: 26. 03. 2013.

Studija provedena na 142 ispitanika, na otoku Ikar, promatrala je utjecaj pojedinih vrsta kava na kardiovaskularno zdravlje te dugovječnost.

Rezultati su temeljeni na upitniku te su pokazali da 87% Grka koji su pili grčku kavu, poznata u nas kao turska kava, su imali bolju endotelijalnu funkciju od onih ispitanika koji su pili druge vrste kave. Također, uočen je pozitivan utjecaj na sniženje krvnog tlaka.
Autori objašnjavaju da blagotovoran učinak na zdravlje leži u umjerenoj količini kofeina te povećanoj razini polifenola koji su poznati po pozitivnom utjecaju na kardiovaskularno zdravlje spriječavajući oksidativni stres. Navedeno čini značajnu razliku između grčke kave i ostalih vrsta kava.

Nadalje, autori su naglasili da su potrebna daljnja istraživanja o pozitivnom učinku kave na kardiovaskularno zdravlje te dugovječnost.

Studija je objavljeno u časopisu Vascular Medicine.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: kava,

Komentari