Datum objave: 15. 10. 2013.

Časopis PLOS ONE objavio je rezultate zanimljive studije koja je ukazala na zabrinjavajući utjecaj globalnog zatopljenja na metabolizam riba.

Naime, studija je ispitivala utjecaj različitih temperatura na ribe u laboratoriju te u bazenima sa slanom vodom. Riba u laboratoriju je unosila hranu bogatu živom dok je riba u bazenima konzumirala kukce, crve te druge izvore hrane. Rezultati su pokazali da ribe uzgojene u toplijoj vodi konzumiraju više hrane te imaju više razine žive, a istovremeno manje rastu. Autori su objasnili kako ubrzanjem metabolizma u riba dolazi do povećane apsorpcije žive.

Naime, živa oslobođena u atmosferu putem industrijskih pogona se može akumulirati te zagaditi rijeke i oceane u obliku organskog spoja metil-žive. Bioakumulacijom tog toksičnog spoja u ribi povećavamo i njegov unos u organizam što može dovesti do potencijalno negativnog učinka po ljudsko zdravlje.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: riba,

Komentari