Globalne promjene prehrambenih navika djece

Datum objave: 27. 12. 2005.

Novi broj časopisa Obesity Research navodi koje su prehrambene navike djece dobi 2-19 godina iz nekoliko zemalja: SAD-a, Rusije, Kine i Filipina.. Američka i filipinska djeca osiguravaju više od trećine ukupnog dnevnog unosa energije hranom koju pojedu izvan kuće, a oko petine cjelodnevne energije čine grickalice.
Za usporedbu, djeca u Kini grickalicama unesu samo oko 1 % cjelodnevne energije. Brza hrana je najzastupljenija kod američke djece. Razlike između urbanih i ruralnih područja postoje, ali se s vremenom smanjuju; jedino u Rusiji postaju sve izraženije.
Zaključak ovog istraživanja je da globalizacija ima znatan utjecaj na prehrambene navike djece brojnih zemalja, posebno tranzicijskih, međutim, zastupljenost brze hrane i bezalkoholnih napitaka u prehrani djece je u usporedbi s SAD-om, relativno malen u npr. Kini ili na Filipinima.

Pošalji prijatelju na email

Komentari