Enteralna prehrana nekad i sad

Datum objave: 01. 01. 2005.

Spoznaje o značenju prehrane u liječenju bolesnika prisutne su odavno i sastavni su dio svih medicinskih kultura i škola, uključivši i našu sadašnju. Pojam "klinička prehrana" obuhvaća sve oblike prehrane bolesnika , tj. uobičajenu peroralnu prehranu, dijetne modifikacije i pripravke te enteralnu i parenteralnu prehranu..
Pravilna prehrana temeljni je uvjet opstanka živog bića, tj. preduvjet održanja energetskih i metaboličnih homeostatskih procesa. U suvremenoj ljudskoj zajednici uzimanje hrane nije samo ispunjavanje fiziološke potrebe nego postaje obilježjem kulture i statusa, zrcalom životne filozofije i religijskih nazora. Istovremeno, značajan je rast interesa i brige za održanje zdravlja i potrebe da se dijetnim modifikacijama produlji životni vijek, spriječe ili izliječe kronične bolesti, osigura dugovječnost i zdrava starost.
Osnovni koncept nutritivne potpore bolesnicima datira još iz vremena ranih civilizacija Egipta, Grčke i Rima kada se postavljaju i temelji enteralne prehrane.
Enteralna prehrana je važan segment kliničke prehrane, a osnovni preduvjet njene primjene je strukturalno i funkcionalno podoban probavni sustav, a osobito tanko i debelo crijevo. U ovom obliku nutritivne podrške hrana i/ ili komercijalne nutritivne otopine i pripravci, unose se različitim hranidbenim sondama u želudac, dvanaesnik ili jejunum.
Nutritivna potpora enteralnim putem u posljednja dva desetljeća doživljava upravo neviđen uzlet. Značajan napredak u razvoju posebnih enteralnih formula te različitih akcesorija (sonde, pumpe) doveo je do toga da je enteralna prehrana postala najprihvatljiviji i ekonomski najpovoljniji način nutritivne potpore u bolničkim i kućnim uvjetima liječenja.
Različiti oblici enteralnih pripravaka razvijaju se unatrag više stotina, ako ne i tisuća godina. Medicinski zapisi iz perioda Starog Egipta, 3000 godina prije Krista opisuju primjenu nutritivnih klizmi (mješavina vina, mlijeka, sirutke, pšenice, bujona) kao alternativnog načina hranjenja bolesnika i liječenja proljeva.
Zanimljivost je da modificirani koncept nutritivnih klizmi primjenom krantolančanih masnih kiselina (butiratne ili maslačne) u liječenju ulceroznog kolitisa predstavlja danas gotovo vrhunac razvoja nutritivne potpore i održanja integriteta sluznice debelog crijeva. Capivacceus (1598.), Aquapendente (1617.), Von Helmont (1646.) i Boerhave (1710.) svojim idejama otvaraju put razvoju nazogastričnog načina hranjenja primjenom primitivnih oblika sondi. John Hunter, rodonačelnik britanske kirurgije 1790.godine opisuje, na način sukladan suvremenom medicinskom razmišljanju primjenu nutritivne sonde za dopremanje hrane u želudac.

Ta sonda je bila načinjena od jeguljine kože i kitove kosti. Sljedeći značajni koraci u razvoju enteralne prehrane zbili su se 1910. godine, kada je Max Einhorn opisao prvu primjenu duodenalne sonde, te 1958. godine, kada Barron i Fallis razvijaju prvu enteralnu pumpu i načine kontinuirane primjene enteralnih pripravaka.
Enteralne formule razvijaju se kontinuirano od sredine dvadesetog stoljeća, a prekretnica je Rosov prototip elementarnog enteralnog pripravka koji se pojavio 1949 godine. Ruski astronaut German Titov (kolovoz, 1961.) i američki John Glenn (veljača, 1962.) prvi su ljudi koji su se hranili u svemiru, ali su i prvi ljudi koji su se suočili sa situacijama mikrogravitacije i hipogravitacije, te posljedicama djelovanja na hranjenje.
**Osobit značaj za razvoj enteralnih pripravaka ima NASA-in program svemirskih letova sa ljudskom posadom i potreba za razvojem enteralnih pripravaka pogodnih za hranjenje astronauta, s naglaskom na smanjenju količine stolice. Iz tog perioda tipičan je prikaz Greensteina i Winitza koji se ubraja u klasike nutricionističke literature, a objavljen u časopisu Nature, 1965 godine.
Od tihog ulaska enteralnih formula u kliničku medicinu prije 50 godina pa do danas učinjen je značajan napredak. Sredinom prošlog stoljeća imali smo ograničene spoznaje o značenju hranjenja bolesnika koji nisu mogli konzumirati normalnu hranu, o komplikacijama enteralne, ali i parenteralne nutritivne potpore, a razvoj enteralnih otopina bio je tek u začetku.
Klinička prehrana danas, a osobito enteralna prehrana uspada u sam vrh medicinske misli i djelovanja, rastu spoznaje o interakciji hrane i gena, a različiti nutritivni sastojci svojim farmakološkim djelovanjima afirmiraju imunonutriciju kao jedan sasvim novi koncept u razvoju ovog segmenta liječenja.
Na europskom tržištu trenutno je prisutno više od 150 različitih enteralnih pripravaka, a na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nalazi se 19 enteralnih pripravaka. Ovo omogućuje različite oblike nutritivne podrške bolesnika ne samo u institucijama, već i u kućnom liječenju što je iskorak gotovo istovjetan razvoju najsofisticiranijih formula ili sustava za aplikaciju.
Enteralna prehrana, kao temelj, te eventualna nadopuna iste parenteralnim pripravcima do zadovoljenja potpunih nutritivnih potreba, vrh su nutritivne piramide.
Doc.dr.sc. Željko Krznarić
KBC i Medicinski fakultet- Zagreb
Ovaj članak uvodnik je posljednjeg broja časopisa "Medicina" - glasila Hrvatskoga liječničkog zbora Podružnice Rijeka.

Tematski broj u potpunosti je posvećen enteralnoj prehrani, a gosti urednici su prof.dr.sc. Mladen Peršić (KBC Rijeka) i doc. dr. sc. Željko Krznarić (KBC Zagreb).
U tematskom broju objavljen je niz preglednih i stručnih radova te kliničke smjernice za primjenu enteralne prehrane, a posebna važnost data je ulozi adekvatne procjene nutritivnog statusa bolesnika.
Literatura

 • Harkness L. The history of enteral nutrition therapy: from raw eggs and nasal tubes to purified amino acids and early postoperative jejunal delivery. J Am Diet Assoc 2002; 102(3):399-404.

 • DiSario JA, Baskin WN, Brown RD, DeLegge MH, Fang JC, Ginsberg GG et al. Endoscopic approaches to enteral nutritional support. Gastrointest Endosc 2002; 55(7):901-908.

 • Kudsk KA. Current aspects of mucosal immunology and its influence by nutrition. Am J Surg 2002; 183(4):390-398.

 • McClave SA, Marsano LS, Lukan JK. Enteral access for nutritional support: rationale for utilization. J Clin Gastroenterol 2002; 35(3):209-213.

 • Jeejeebhoy KN. Enteral and parenteral nutrition: evidence-based approach. Proc Nutr Soc 2001; 60(3):399-402.

 • American Gastroenterological Association Medical Position Statement: guidelines for the use of enteral nutrition. Gastroenterology 1995; 108(4):1280-1281.

 • Klein S, Kinney J, Jeejeebhoy K, Alpers D, Hellerstein M, Murray M et al. Nutrition support in clinical practice: review of published data and recommendations for future research directions. National Institutes of Health, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, and American Society for Clinical Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1997; 21(3):133-156.

 • Pearce CB, Duncan HD. Enteral feeding. Nasogastric, nasojejunal, percutaneous endoscopic gastrostomy, or jejunostomy: its indications and limitations. Postgrad Med J 2002; 78(918):198-204.

 • Gabriel SA, Ackermann RJ, Castresana MR. A new technique for placement of nasoenteral feeding tubes using external magnetic guidance. Crit Care Med 1997; 25(4):641-645.

 • Boivin M, Levy H, Hayes J. A multicenter, prospective study of the placement of transpyloric feeding tubes with assistance of a magnetic device. The Magnet-Guided Enteral Feeding Tube Study Group. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2000; 24(5):304-307.

 • Ozdemir B, Frost M, Hayes J, Sullivan DH. Placement of nasoenteral feeding tubes using magnetic guidance: retesting a new technique. J Am Coll Nutr 2000; 19(4):446-451.

 • Kearns PJ, Donna C. A controlled comparison of traditional feeding tube verification methods to a bedside, electromagnetic technique.

  JPEN J Parenter Enteral Nutr 2001; 25(4):210-215.

 • Grathwohl KW, Gibbons RV, Dillard TA, Horwhat JD, Roth BJ, Thompson JW et al. Bedside videoscopic placement of feeding tubes: development of fiberoptics through the tube. Crit Care Med 1997; 25(4):629-634.

 • Gauderer MW. Percutaneous endoscopic gastrostomy and the evolution of contemporary long-term enteral access. Clin Nutr 2002; 21(2):103-110.

 • Adler DG, Gostout CJ, Baron TH. Percutaneous transgastric placement of jejunal feeding tubes with an ultrathin endoscope. Gastrointest Endosc 2002; 55(1):106-110.

 • Whelan K, Gibson GR, Judd PA, Taylor MA. The role of probiotics and prebiotics in the management of diarrhoea associated with enteral tube feeding. J Hum Nutr Diet 2001; 14(6):423-433.

 • Afzal NA, Addai S, Fagbemi A, Murch S, Thomson M, Heuschkel R. Refeeding syndrome with enteral nutrition in children: a case report, literature review and clinical guidelines. Clin Nutr 2002; 21(6):515-520.

 • Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2002; 26(1 Suppl):1SA-138SA.

 • Nobel JJ. Enteral feeding pumps. Pediatr Emerg Care 1996; 12(2):128-136.

 • Varella LD, Young RJ. New options for pumps and tubes: progress in enteral feeding techniques and devices. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999; 2(4):271-275.

 • Gomez CC, Cos Blanco AI, Iglesias RC, Planas VM, Castella M, Garcia Luna PP et al. [Home enteral nutrition. Annual report 1999. NADYA-SENPE Group]. Nutr Hosp 2002; 17(1):28-33.

 • Marik PE, Zaloga GP. Early enteral nutrition in acutely ill patients: a systematic review. Crit Care Med 2001; 29(12):2264-2270.

 • Davies AR, Froomes PR, French CJ, Bellomo R, Gutteridge GA, Nyulasi L et al. Randomized comparison of nasojejunal and nasogastric feeding in critically ill patients. Crit Care Med 2002; 30(3):586-590.

 • Montejo JC, et al. Multicenter, prospective, randomized, single blind study comparing the efficacy and gastrointestinal complications of early jejunal feeding with early gastric feeding in critically ill patients. Crit Care Med 2002; 30(4):796.

 • Caparros T, Lopez J, Grau T. Early enteral nutrition in critically ill patients with a high-protein diet enriched with arginine, fiber, and antioxidants compared with a standard high-protein diet. The effect on nosocomial infections and outcome. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2001; 25(6):299-308.

 • Bines JE, Taylor RG, Justice F, Paris MC, Sourial M, Nagy E et al.

  Influence of diet complexity on intestinal adaptation following massive small bowel resection in a preclinical model. J Gastroenterol Hepatol 2002; 17(11):1170-1179.

 • Bozzetti F, Braga M, Gianotti L, Gavazzi C, Mariani L. Postoperative enteral versus parenteral nutrition in malnourished patients with gastrointestinal cancer: a randomised multicentre trial. Lancet 2001; 358(9292):1487-1492.

 • Lewis SJ, Egger M, Sylvester PA, Thomas S. Early enteral feeding versus “nil by mouth” after gastrointestinal surgery: systematic review and meta analysis of controlled trials. BMJ 2001; 323:1-5.

 • Braga M, Gianotti L, Gentilini O, Liotta S, Di C, V. Feeding the gut early after digestive surgery: results of a nine-year experience. Clin Nutr 2002; 21(1):59-65.

 • Braga M, Gianotti L, Nespoli L, Radaelli G, Di C, V. Nutritional approach in malnourished surgical patients: a prospective randomized study. Arch Surg 2002; 137(2):174-180.

 • Rayes N, Hansen S, Seehofer D, Muller AR, Serke S, Bengmark S et al. Early enteral supply of fiber and Lactobacilli versus conventional nutrition: a controlled trial in patients with major abdominal surgery. Nutrition 2002; 18(7-8):609-615.

 • (Gassull MA, Cabre E. Nutrition in inflammatory bowel disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2001; 4(6):561-569.

 • Walker-Smith JA. Management of growth failure in Crohn's disease. Arch Dis Child 1996; 75(4):351-354.

 • O'Morain C, Segal AW, Levi AJ. Elemental diet as primary treatment of acute Crohn's disease: a controlled trial. Br Med J (Clin Res Ed) 1984; 288(6434):1859-1862.

 • Sanderson IR, Udeen S, Davies PS, Savage MO, Walker-Smith JA. Remission induced by an elemental diet in small bowel Crohn's disease. Arch Dis Child 1987; 62(2):123-127.

 • Malchow H, Steinhardt HJ, Lorenz-Meyer H, Strohm WD, Rasmussen S, Sommer H et al. Feasibility and effectiveness of a defined-formula diet regimen in treating active Crohn's disease. European Cooperative Crohn's Disease Study III. Scand J Gastroenterol 1990; 25(3):235-244.

 • Lochs H, Steinhardt HJ, Klaus-Wentz B, Zeitz M, Vogelsang H, Sommer H et al. Comparison of enteral nutrition and drug treatment in active Crohn's disease. Results of the European Cooperative Crohn's Disease Study. IV. Gastroenterology 1991; 101(4):881-888.

 • Akobeng AK. Enteral nutritional supplementation and the maintenance of permission in Crohn's disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 34(5):572-573.

 • Fernandez-Banares F, Cabre E, Esteve-Comas M, Gassull MA.

  How effective is enteral nutrition in inducing clinical remission in active Crohn's disease? A meta-analysis of the randomized clinical trials. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1995; 19(5):356-364.

 • Griffiths AM, Ohlsson A, Sherman PM, Sutherland LR. Meta-analysis of enteral nutrition as a primary treatment of active Crohn's disease. Gastroenterology 1995; 108(4):1056-1067.

 • Heuschkel RB, Menache CC, Megerian JT, Baird AE. Enteral nutrition and corticosteroids in the treatment of acute Crohn's disease in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31(1):8-15.

 • Zachos M, Tondeur M, Griffiths AM. Enteral nutritional therapy for inducing remission of Crohn's disease. Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD000542.

 • Verma S, Brown S, Kirkwood B, Giaffer MH. Polymeric versus elemental diet as primary treatment in active Crohn's disease: a randomized, double-blind trial. Am J Gastroenterol 2000; 95(3):735-739.

 • Cameron EA, Middleton SJ. Elemental diet in the treatment of orofacial Crohn's disease. Gut 2003; 52(1):143.

 • Beattie RM, Schiffrin EJ, Donnet-Hughes A, Huggett AC, Domizio P, MacDonald TT et al. Polymeric nutrition as the primary therapy in children with small bowel Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 1994; 8(6):609-615.

 • Gassull MA, Fernandez-Banares F, Cabre E, Papo M, Giaffer MH, Sanchez-Lombrana JL et al. Fat composition may be a clue to explain the primary therapeutic effect of enteral nutrition in Crohn's disease: results of a double blind randomised multicentre European trial. Gut 2002; 51(2):164-168.

 • Fell JM, Paintin M, Arnaud-Battandier F, Beattie RM, Hollis A, Kitching P et al. Mucosal healing and a fall in mucosal pro-inflammatory cytokine mRNA induced by a specific oral polymeric diet in paediatric Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14(3):281-289.

 • Johansson E, Lonnroth I, Lange S, Jonson I, Jennische E, Lonnroth C. Molecular cloning and expression of a pituitary gland protein modulating intestinal fluid secretion. J Biol Chem 1995; 270(35):20615-20620.

 • Bjorck S, Bosaeus I, Ek E, Jennische E, Lonnroth I, Johansson E et al. Food induced stimulation of the antisecretory factor can improve symptoms in human inflammatory bowel disease: a study of a concept. Gut 2000; 46(6):824-829.

 • Corey M, McLaughlin FJ, Williams M, Levison H. A comparison of survival, growth, and pulmonary function in patients with cystic fibrosis in Boston and Toronto. J Clin Epidemiol 1988; 41(6):583-591.

 • Akobeng AK, Miller V, Thomas A.

  Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding improves nutritional status and stabilizes pulmonary function in patients with cystic fibrosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 29(4):485-486.

 • Walker SA, Gozal D. Pulmonary function correlates in the prediction of long-term weight gain in cystic fibrosis patients with gastrostomy tube feedings. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998; 27(1):53-56.

 • Williams SG, Ashworth F, McAlweenie A, Poole S, Hodson ME, Westaby D. Percutaneous endoscopic gastrostomy feeding in patients with cystic fibrosis. Gut 1999; 44(1):87-90.

 • Erskine JM, Lingard CD, Sontag MK, Accurso FJ. Enteral nutrition for patients with cystic fibrosis: comparison of a semi-elemental and nonelemental formula. J Pediatr 1998; 132(2):265-269.

 • Gottrand F, Hankard R, Michaud L, Ategbo S, Dabadie A, Druon D et al. Effect of glucose to fat ratio on energy substrate disposal in children with cystic fibrosis fed enterally. Clin Nutr 1999; 18(5):297-300.

 • Conway SP, Morton A, Wolfe S. Enteral tube feeding for cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001198.

 • Borowitz D, Baker RD, Stallings V. Consensus report on nutrition for pediatric patients with cystic fibrosis. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 35(3):246-259.

 • Sinaasappel M, Stern M, Littlewood J, Wolfe S, Steinkamp G, Heijerman H et al. Nutrition in patients with cystic fibrosis: a European Consensus. J Cystic Fibrosis 2002; 1(2):51-75.

 • Lobo DN, Memon MA, Allison SP, Rowlands BJ. Evolution of nutritional support in acute pancreatitis. Br J Surg 2000; 87(6):695-707.

 • Kalfarentzos F, Kehagias J, Mead N, Kokkinis K, Gogos CA. Enteral nutrition is superior to parenteral nutrition in severe acute pancreatitis: results of a randomized prospective trial. Br J Surg 1997; 84(12):1665-1669.

 • Imrie CW, Carter CR, McKay CJ. Enteral and parenteral nutrition in acute pancreatitis. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2002; 16(3):391-397.

 • Eckerwall G, Andersson R. Early enteral nutrition in severe acute pancreatitis: a way of providing nutrients, gut barrier protection, immunomodulation, or all of them? Scand J Gastroenterol 2001; 36(5):449-458.

 • Windsor AC, Kanwar S, Li AG, Barnes E, Guthrie JA, Spark JI et al. Compared with parenteral nutrition, enteral feeding attenuates the acute phase response and improves disease severity in acute pancreatitis. Gut 1998; 42(3):431-435.

 • Al Omran M, Groof A, Wilke D. Enteral versus parenteral nutrition for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD002837.

 • Olah A, Pardavi G, Belagyi T, Nagy A, Issekutz A, Mohamed GE. Early nasojejunal feeding in acute pancreatitis is associated with a lower complication rate. Nutrition 2002; 18(3):259-262.

 • Olah A, Belagyi T, Issekutz A, Gamal ME, Bengmark S. Randomized clinical trial of specific lactobacillus and fib
 • Pošalji prijatelju na email

  Komentari