Magdalena Klepo

Datum objave: 22. 05. 2024.

Menopauza je prirodan fiziološki proces u životu svake žene koji sa sobom nosi razne promjene. Prema procjenama, broj žena u postmenopauzi je u porastu i trenutno čini 26 % svih žena mlađih od 50 godina.

Znanstvenici predviđaju da će do 2025. godine oko 1,1 milijarda žena u svijetu biti u menopauzi. Uslijed naglog ili postupnog pada razine ženskog spolnog hormona estrogena, kod žena se razvija širok spektar simptoma povezanih s menopauzom. Spomenuti simptomi uključuju valunge, urogenitalne infekcije, osteoporozu, ranu pojavu koronarne bolesti srca, šećernu bolest te kognitivne poteškoće.

Simptomi menopauze mogu se ublažiti do određenog stupnja primjenom hormonske nadomjesne terapije ženskim spolnim hormonima koje žensko tijelo u menopauzi više ne proizvodi u dovoljnim količinama. Međutim, primjena hormonske nadomjesne terapije nosi povećani rizik od različitih komplikacija, uključujući glavobolje, povećan rizik stvaranja krvnih ugrušaka i žučnih kamenaca te poremećaje u radu srca. Zbog toga se sve više istražuju i primjenjuju alternativni načini ublažavanja simptoma menopauze, poput ayurvedske medicine, čija primjena nudi obećavajuće rezultate bez nuspojava povezanih s hormonskom nadomjesnom terapijom.

Biljka Shatavari (Asparagus racemosus Willd), poznata i pod nazivom „grozdasta šparoga“ naširoko se koristi u ayurvedskoj medicini u svrhu regulacije ženskih spolnih hormona. Shatavari sadrži fitoestrogene, biljne spojeve koje imaju učinke slične estrogenu te imaju ključnu ulogu u ublažavanju simptoma povezanih s menopauzom. Glavni bioaktivni spojevi nalaze se u korijenu biljke, uključujući saponine, alkaloide, kvercetin i glikozide kvercetina. Budući da tradicionalna upotreba biljke Shatavari ukazuje na potencijalne dobrobiti u upravljanju ženskim hormonalnim poremećajima, cilj nedavno provedene randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije bio je procijeniti sigurnost i učinkovitost standardiziranog ekstrakta biljke Shatavari u ublažavanju simptoma menopauze.

Studija je provedena u Andra Pradeshu u Indiji, u bolnici i domu za starije osobe. Uključeno je ukupno 70 žena u perimenopauzi i postmenopauzi, dobi 45 do 60 godina. Sudionice su nasumično raspoređene u intervencijsku (n=35) i kontrolnu skupinu (n=35). Intervencijska skupina primala je jednu kapsulu od 250 mg testiranog proizvoda (ekstrakt korijena biljke Shatavari), dok je kontrolna skupina primala placebo (mikrokristalinična celuloza), dva puta dnevno tijekom 8 tjedana.

Procijenjena je kvaliteta života ispitanica, uključujući mentalno, emocionalno i spolno zdravlje. U intervencijskoj skupini je uočeno smanjenje pojave valunga od 85 % za samo četiri tjedna primjene proizvoda te smanjenje znojenja od 90 % za samo osam tjedana. Nadalje, ispitanice koje su primale ekstrakt biljke Shatavari imale su bolje rezultate u procjeni ukupne kvalitete života, u usporedbi s placebo skupinom.

U intervencijskoj skupini nisu zabilježene značajne nuspojave, što ukazuje na sigurnost ove formulacije.

Rezultati studije pokazuju da ekstrakt biljke Shatavari može biti koristan u ublažavanju simptoma menopauze i poboljšanju kvalitete života žena u menopauzi, uglavnom zbog svojih fitoestrogenskih svojstava i sposobnosti regulacije hormonalne ravnoteže. Studija podržava uporabu biljke Shatavari pružajući moderne znanstvene dokaze te ističući potencijal spomenute formulacije kao prirodne terapije za ublažavanje simptoma menopauze.

Izvor: Cureus

Pošalji prijatelju na email

Komentari