Datum objave: 21. 01. 2011.

Prema studiji objavljenoj u Journal of Ethnopharmacology, aktivni protein pronađen u korijenu ginsenga pokazuje znakove neuroprotektivne potpore protiv moždanog udara te može blagotvorno djelovati na neurodegenerativne bolesti.

U studiji je ispitivano djelovanje Ginsenoside Rb1 (GRb1) – aktivnog proteina korijena ginsenga, na grupu odraslih miševa sa ishemijskim udarom.

Uočeno je da GRb1 značajno povećava broj neuronskih matičnih stanica nakon ishemijskog udara u usporedbi sa miševima kojima ovaj aktivni protein nije davan.

Rezultati osiguravaju novu potporu neuroprotektivnom djelovanju GRb1 protiv ishemijskog udara, te sugeriraju kako bi ovaj aktivni protein mogao imati potencijalno terapijsko djelovanje na ostale neurodegenerativne bolesti poput Alzheimerove i Parkinson-ove bolesti.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: mozak,

Komentari