Josip Rešetar

Datum objave: 02. 01. 2019.

Upotreba ekstrakta đumbira može usporiti proces nakupljanja suvišnih kilograma te smanjiti razinu lipida u serumu i jetri, zaključak je istraživanja objavljenog u prestižnom časopisu Nutrients.

U istraživanju su korištena dva oblika ekstrakta: ekstrakt dobiven djelovanjem visokog hidrostatskog tlaka prilikom čega sve bioaktivne molekule ostaju očuvane budući da se provodi na relativno niskim temperaturama, te ekstrakt đumbira dobiven ekstrakcijom pomoću vrele vode koji, zbog znatno viših temperatura, rezultira djelomičnim gubitkom aktivnosti potentnih fitokemikalija.

Aktualno desetotjedno istraživanje na štakorima uključilo je 27 štakora koji su hranjeni visokomasnom prehranom i dodatno su podijeljeni u tri skupine: skupina koja je dobivala ekstrakt đumbira dobiven visokim hidrostatskim tlakom, skupina koja je dobivala ekstrakt đumbira dobiven ekstrakcijom pomoću vrele vode i kontrolnu skupinu.

Rezultati su pokazali da je primjena obje vrste ekstrakta, u odnosu na kontrolu, rezultirala usporavanjem nakupljanja kilograma i smanjenjem upalnih biomarkera. Međutim, primjena ekstrakta dobivenog djelovanjem visokog hidrostatskog tlaka pokazala je značajno bolje rezultate u odnosu na primjenu ekstrakta dobivenog pomoću vrele vode.

Budući da je točan mehanizam kojim ekstrakt djeluje na upalne procese i nakupljanje kilograma još uvijek nepoznat, znanstvenici pozivaju na seriju novih istraživanja.

Pošalji prijatelju na email

Komentari