Ela Lučić

Datum objave: 15. 05. 2020.

Polifenolni spoj iz hrane može pomoći u smanjenju tjelesne mase, udjela masnog tkiva i indeksa tjelesne mase kod pretilih ispitanika, pokazali su rezultati studije koji ukazuju na inhibicijsko djelovanje flavonoida. 

Ispitivani ekstrakt mješavina je flavonoida, uključujući antocijanine i flavanone iz citrusa. Potencijalni mehanizmi ovog ekstrakta u borbi protiv pretilosti vjerojatno se temelje na antioksidacijskom i protuupalnom djelovanju, kao i smanjenju razine triglicerida i LDL kolesterola u krvi. 

U randomiziranu, dvostruko slijepu studiju kontroliranu placebom, bilo je uključeno 86 ispitanika s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću. Nasumično su podijeljeni u dvije skupine te im je dodijeljeno uzimanje 2 tablete ekstrakta citrusa dnevno tijekom 12 tjedana ili 2 tablete placeba dnevno u istom vremenskom razdoblju. 

Uz smanjenje tjelesne mase i indeksa tjelesne mase, skupina znanstvenika također je utvrdila smanjenje opsega struka za 1,97 cm, površine visceralnog masnog tkiva za 14,60 cm2 i površine abdominalnog masnog tkiva za 22,64cm2 u odnosu na kontrolnu skupinu.

Međutim, promjene među skupinama nisu bile statistički značajne. Nisu primijećeni štetni učinci kod ispitanika, ali je potrebno provesti daljnja istraživanja kako bi se ispitali dugoročni učinci uzimanja ekstrakta citrusa kao dodatka prehrani. 

Detaljnije proučavajući moguće mehanizme djelovanja ovog ekstrakta, znanstvenici su naveli studije koje otkrivaju inhibicijsko djelovanje flavonoida na aktivnost enzimske skupine cAMP-fosfodiesteraze, što dovodi do porasta stanične vrijednosti cAMP-a, glasnika koji sudjeluje u biološkim procesima. Povišena razina cAMP-a potiče razgradnju masti aktiviranjem signalne molekule, protein kinaze A. Zatim dolazi do aktivacije CREB proteina, što dovodi do pojačane ekspresije drugog proteina, pod nazivom UCP-2 (mitohondrijski protein razdvajanja). On igra važnu ulogu u regulaciji tjelesne mase, potrošnje energije i termoregulacije u čovjeka, stoga bi ispitivani flavonoidi mogli biti korisni u liječenju pretilosti.

Izvor: Journal of Medicinal Food

Pošalji prijatelju na email

Komentari