Vitaminoteka

Datum objave: 20. 12. 2019.

Pretilost djece i adolescenata jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema 21. stoljeća. Utvrđeno je kako će između 25% i 58% adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom postati odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom masom, a između 24% i čak 90% pretilih adolescenata postati pretile odrasle osobe.

Hrvatski znanstvenici proveli su istraživanje o utjecaju preskakanja doručka na povećanje tjelesne mase i povećanje rizika od pretilosti u sklopu projekta „Hrvatska longitudinalna studija tjelesne aktivnosti u adolescenciji (CRO-PALS)“ financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) te pod vodstvom prof. dr. sc. Marjete Mišigoj-Duraković. 

Rezultate su u suradnji sa slovenskim kolegama objavili u časopisu Nutrients u listopadu ove godine. Cilj ove studije bio je ispitati odnos između konzumacije doručka, udjela masnog tkiva i tjelesne aktivnosti među adolescentima. Znanstvenici su u studiju uključili 802 ispitanika (48% djevojaka i 52% mladića), u dobi između 15.2 i 16.0 godina. Razina tjelesne aktivnosti i sjedilački način života procijenjeni su pomoću SHAPES (School Health Action, Planning and Evaluation System) upitnika. Mjerenje sastava tijela, odnosno udio masnog tkiva, uključivalo je zbroj četiri mjerenja debljine kožnog nabora, a kao dijetetička metoda korišteno je 24-satno prisjećanje.

Rezultati ovog zanimljivog istraživanja pokazuju kako su ispitanici koji su konzumirali doručak imali i značajno niži udio masnog tkiva u usporedbi s onima koji nisu konzumirali doručak. 

Ispitanici koji su redovito konzumirali doručak imali su značajno viši ukupni unos energije tijekom dana, međutim istodobno su bilježili nižu stopu debljine i prekomjerne tjelesne mase. Međutim, u navedenom istraživanju nije nađena povezanost između tjelesne aktivnosti i konzumacije doručka, odnosno tjelesna aktivnost se nije pokazala kao medijator u vezi između konzumiranja doručka i tjelesne mase, osim kod mladića koji su imali najveći stupanj tjelesne aktivnosti. Znanstvenici su stoga zaključili da bi inzistiranje na konzumaciji doručka kod adolescenata koji nisu tjelesno aktivni moglo biti kontraproduktivno, odnosno moglo bi dovesti do povećanja tjelesne mase.

Autori studije naglašavaju kako su potrebne dodatne relevantne studije koje će koristiti objektivne metode procjene tjelesne aktivnosti u velikim uzorcima kao i dodatne varijable, poput ukupnog dnevnog unosa energije.

Izvor: Sila S, Ilić A, Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Radman I, Šatalić Z. Obesity in Adolescents Who Skip Breakfast Is Not Associated with Physical Activity. Nutrients. 2019 Oct 18;11(10). pii: E2511 
 

Pošalji prijatelju na email

Komentari