Vitaminoteka

Datum objave: 21. 10. 2019.

Korištenje dodataka prehrani dostiglo je vrhunac, pokazalo je novo istraživanje. Istraživanje potrošača o dodacima prehrani utvrdilo je njihovu najveću dosadašnju upotrebu, a 77% Amerikanaca prijavilo je da uzima dodatke prehrani.

Prema istraživanju, većina muškaraca i žena, starijih od 18 godina, uzimaju dodatke prehrani, što je u skladu s rezultatima prethodnih istraživanja. Nadalje, žene više (79%) uzimaju dodatke prehrani nego li muškarci (74%). Među svim dobnim skupinama, odrasli u dobi od 35 do 54 godina bilježe najveću upotrebu dodataka prehrani (81%). Odrasli čija su djeca mlađa od 18 godina populacijska je skupina koja najčešće konzumira dodatke prehrani (83%).

Istaknuto je da su vitamini i minerali i dalje najčešće korišteni dodaci prehrani, pri čemu je 76% ispitanika koristilo ove proizvode u posljednjih 12 mjeseci.

Druga najpopularnija kategorija su dodaci prehrani za specifične potrebe, neposredno ispred biljnih pripravaka, a slijede dodaci prehrani za sportaše te dodaci koji se koriste za regulaciju tjelesne mase.

Istraživanje je iznova potvrdilo snažnu naklonost potrošača dodacima prehrani te industriji dodataka prehrani u cjelini. Studija je također zabilježila porast korištenja specifičnih kategorija, poput biljnih pripravaka te dodataka za specifične potrebe, poput vitamina C i melatonina, kao i ključnih trendova. Detalji istraživanja bit će dostupni kasnije ove godine.

Izvor: Council for Responsible Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehani,

Komentari