Datum objave: 29. 11. 2012.

Kanadski istraživači utvrdili su da djeca koja redovito pohađaju vrtić imaju za 50% veću šansu za pretilost u odnosu na djecu koja ostaju sa roditeljima kod kuće.

Istraživači su proučavali 1649 obitelji sa djecom rođenom između 1997 i 1998. Majke su ispitivane o skrbi za djecu u razdoblju kad su djeca imala 1.5, 2.5, 3.5 i 4 godine. Potom su djeca svrstana ovisno o skrbi u nekoliko grupa: grupa 1 - djeca koja su boravila u vrtiću (30%); grupa 2 – djeca koja su boravila u obiteljskim dnevnim boravcima (35%); grupa 3 – djeca u obiteljima sa pridruženim članom koji ih je čuvao (11%), grupa 4 – djeca koju je čuvala dadilja (5%) te grupa 5 – djeca koja su boravila sa svojim roditeljima (19%). Tijekom 6 godina koliko su djeca praćena, istraživači su mjerili dječju masu i visinu.

Utvrđeno je da djeca koja su između 1.5 i 4 godine boravila u vrtićima te u obiteljima sa pridruženim članom obitelji imaju za 50% veći rizik od pretilosti u dobi od 4. do 10. godine u odnosu na djecu o kojoj su se skrbili roditelji.

Pošalji prijatelju na email

Komentari