Vitaminoteka

Datum objave: 29. 03. 2008.

Prema novoj studiji djevojke koje pate od poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) imaju znatno veći rizik da će u adolescenciji razviti i neki od poremećaja prehrane.

ADHD je poremećaj koji zahvaća oko 5 % školske djece. Simptomi uključuju slabu koncentraciju, pretjerano pričanje, agresivno ponašanje, nemir i sl. Mnoga djeca s poremećajem imaju slabe ocjene, loš odnos s roditeljima i učiteljima te ozbiljnih problema pri sklapanju prijateljstava.

Djevojke koje pate od ADHD-a često imaju negativnu sliku o sebi i svom izgledu zbog čega su podložne razvitku poremećaja prehrane, najčešće bulimije.

Izvor: Journal of Abnormal Psychology

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Poremećaj hranjenja,

Komentari