Datum objave: 16. 02. 2007.

Zaključak studije objavljene u Journal of the American College of Nutrition, je da preporučena doza omega-3 masnih kiselina može smanjiti razinu triglicerida u krvi kod osoba sa koronarnom bolesti srca, bez obzira da li se omega – 3 masne kiseline uzimaju u obliku kombinacije DHA i EPA (eikozapentaenska kiselina) ili samo u obliku DHA.

Studije je uključila 116 osoba sa koronarnom bolesti srca koji su imali razinu triglicerida višu od 200 mg/dcl, i od kojih je njih oko 90% uzimalo lijekove statine. Sudionici studije podijeljeni su u dvije grupe te su dobivali ili samo DHA (1000mg) ili kombinaciju DHA i EPA (1252 mg).

U grupi koja je primala samo DHA, razina triglicerida smanjila se za 21,8 %, a u grupi koja je uzimala kombinaciju DHA i EPA za 18,3%. Također, ciljanu razinu triglicerida od 150 mg/dcl, doseglo je 24,6% osoba iz grupe koja je dobivala samo DHA, u odnosu na njih 10,2% iz grupe koja je dobivala kombinaciju DHA i EPA.

Izvor: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 25, No. 6, 480-485 (2006).

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: omega,

Komentari