Datum objave: 06. 06. 2011.

Prema rezultatima studije objavljene u časopisu British Journal of Nutrition, unos barem 250 mg omega-3 masnih kiselina povezan je s 35%-tnim smanjenjem rizika od iznenadne srčane smrti.

Dodatno, ova doza povezana je sa „gotovo značajnim“, 17%-tnim smanjenjm rizika od sveukupnih fatalnih koronarnih zbivanja.
Još 2009. Europska organizacija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority - EFSA), zaključila je da bi 250 mg trebala biti preporučena doza za unos omega-3 masnih kiselina.

U SAD, trenutno aktualne Prehrambene preporuke za Amerikance nisu uključile specijalne preporuke o unosu omega-3 masnih kiselina, umjesto toga preporuča se tjedni unos 230 – 340 g ribe „koja osigurava oko 250 mg omega-3 masnih kiselina“.

Objavljena meta analiza 8 prospektivnih studija potvrdila je da se konzumacija barem 250 mg omega-3 masnih kiselina može povezati sa značajnim smanjenjem rizika od iznenadne srčane smrti te gotovo značajnim smanjenjem rizika od sveukupnih fatalnih koronarnih zbivanja.

Pošalji prijatelju na email

Komentari