Crveno meso povećava opasnost od karcinoma kolorektuma

Datum objave: 23. 09. 2005.

Rezultati epidemiološke studije objavljene u časopisu Cancer Research, pokazali su da konzumacija crvenog mesa i mesnih prerađevina poput špeka i kobasica, povećava rizik za razvoj kolorektalnog tumora kod ljudi..
Utjecaj konzumacije mesa na razvoj tumora ispitivan je kod 3696 osoba sa dijagnosticiranim adenomom te 34 817 osoba čiji su endoskopski nalazi bili negativni.
Rezultati su pokazali da su osobe koje su konzumirale najviše crvenog mesa i mesnih prerađevina imale 26% veći rizik za razvoj adenoma kolona u odnosu na osobe koje su konzumirale najmanje mesa i prerađevina.
Također, visoki unos špeka i kobasica, povećao je rizik za razvoj adenoma za 14%.
Vjeruje se da su za ovakvo negativno djelovanje crvenoga mesa i mesnih prerađevina «krivi» karcinogeni poput heterocikličkih amina, policikličkih aromatskih ugljikovodika te dušičnih komponenata koje nastaju tijekom kuhanja i prerade mesa.

Pošalji prijatelju na email

Komentari