Josip Rešetar

Datum objave: 10. 08. 2017.

Novije istraživanje je pokazalo da primjena isključive enteralne prehrane može biti učinkovita u postizanju ranije kliničke remisije kod odraslih osoba koje boluju od Crohnove bolesti s dodatnim komplikacijama.

U dvanaestotjednom istraživanju sudjelovao je 41 ispitanik starosti 18 do 60 godina. Ispitanici su osim Crohnove bolesti imali i popratne komplikacije kao što su intestinalna fistula/abdominalni apsces ili ostale intestinalne upale. Ispitanici su tijekom dvanaest tjedana dobivali isključivu enteralnu prehranu nakon čega su promatrani klinički parametri. Važno je istaknuti da su ispitanici s abdominalnim apscesom tijekom istraživanja osim enteralne prehrane dobivali i antibiotike.

Rezultati su pokazali da je nakon istraživanja došlo do značajnog pada indeksa aktivnosti Crohnove bolesti, a ukupno je čak 80,5% ispitanika postiglo potpunu kliničku remisiju. Dodatno, kod 75% ispitanika koji su imali entero-kutanu fistulu, došlo je do zatvaranja fistule nakon primjene isključive enteralne prehrane. S druge strane, kod 76% ispitanika koji su imali intra-abdominalni absces, došlo je do potpunog nestanka simptoma. Naposljetku, kod svih ispitanika došlo je do značajnijeg pada vrijednosti indeksa upale, porasta nutritivnih parametara i pada vrijednosti rizika iz europskog nutritivnog probira za rizik.

Zaključno, znanstvenici vjeruju da uvođenje isključive enteralne prehrane može djelovati povoljno na uspostavljanje remisije kod osoba oboljelih od Crohnove bolesti. Međutim, isto tako pozivaju na dodatna istraživanja budući da aktualno istraživanje ima ograničenja kao što su relativno kratak period promatranja i korištenje antibiotika kod jednog dijela ispitanika.

Izvor: Scandinavian Journal of Gastroenterology

Pošalji prijatelju na email

Komentari