Vitaminoteka

Datum objave: 30. 11. 2016.

Poznati su brojni povoljni učinci sirovog češnjaka na zdravlje, a nedavnim je istraživanjem provedenim u Singapuru otkriveno kako crni ili fermentirani češnjak ima veći antioksidativni potencijal od sirovog.

Crni češnjak nastaje fermentacijom na visokim temperaturama u zatvorenom prostoru i točno određenom vremenu. Autori ističu kako se crni i sirovi češnjak vjerojatno razlikuju u antioksidativnim učincima zbog procesa fermentacije koji utječe na njihov sadržaj fenolnih i organosumpornih spojeva. Budući da su podaci o antioksidativnom djelovanju crnog češnjaka in vivo oskudni, provedeno je istraživanje kojim je ispitano to djelovanje.

U istraživanje su uključeni pojedinci s hiperkolesterolemijom, kako bi se ispitali i usporedili učinci snižavanja lipida u krvi te antioksidativni učinci nakon akutnog i produljenog izlaganja crnom i sirovom češnjaku u obliku dodataka prehrani.

Rezultati su pokazali kako je tretman crnim češnjakom tijekom 13 tjedana značajno smanjio oksidativni stres te ublažio lipidnu peroksidaciju. Autori taj učinak objašnjavaju pomoću kompleksnih polifenolnih molekula u sirovom češnjaku koje se procesom fermentacije raspadaju na jednostavnije fenolne molekule te dovode do značajno višeg sadržaja fenola u konačnom proizvodu. Iako u manjem opsegu, antioksidativni se učinak pripisuje i visokim razinama S-alicisteina.

Autori napominju kako niti crni niti sirovi češnjak nisu utjecali na koncentraciju lipida u krvi kod ispitanika s kolesterolemijom nakon 13 tjedana uzimanja dodataka prehrani. Nadalje, zaključuju kako je ukupan sadržaj fenola i organosumpornih sastojaka određen uvjetima dozrijevanja, metodama procesiranja i inkapsulacijom konačnog proizvoda te je potrebno provesti još istraživanja kojima će se identificirati specifični fenolni spojevi odgovorni za antioksidativna svojstva češnjaka.

Izvor: Journal of Medicinal Food

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Kardiovaskularne bolesti, češnjak,

Komentari