Datum objave: 08. 02. 2011.

U randomiziranoj, placebo kontroliranoj, dvostruko-slijepoj, crossover studiji koja je uključila 12 osoba sa dijabetesom tipa 2, rezultati su pokazali da bi konzumacija čokolade sa visokim sadržajem polifenola mogla polučiti blagotvorno djelovanje na lipidni profil. Sudionici studije su nasumično podijeljeni u dvije grupe, jedna je tijekom 8 tjedana primala 45 g čokolade sa visokim sadržajem polifenola, a druga 45 g čokolade bez značajnijeg sadržaja polifenola. Potom je nakon 4 tjedna pauze izvršena zamjena grupa.

Konzumacije čokolade sa visokim sadržajem polifenola povezana je sa značajnim smanjenjem ukupnog kolesterola te povišenjem HDL kolesterola.

Izvor: Diabetic Medicine

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: čokolada,

Komentari