Vitaminoteka

Datum objave: 31. 05. 2011.

U randomiziranoj dvostruko slijepoj, placebo kontroliranoj studiji u koju su uključena djeca dobi između 6 i 24 mjeseca, sa dijarejom i umjerenom dehidracijom, suplementacija cinkom pokazala se djelotvornom u smanjenju trajanja i volumena dijareje kao i smanjenju potrebe za unosom rehidracijske otopine.

Autori studije izjavili su da suplementacija kombinacijom mikronutrijenata nije bila superiorna suplementaciji isključivo cinkom što potvrđuje klinički značaj cinka kod djece sa dijarejom.

Izvor: J Pediatr, 2011 May 16

Pošalji prijatelju na email

Komentari