Tena Škunca

Datum objave: 04. 10. 2019.

Rezultati meta analize objavljene u znanstvenom časopisu The American Journal of Clinical Nutrition otkrivaju kako uzimanje cinka u obliku dodatka prehrani utječe na značajno smanjenje glikemijskih parametara kod osoba sa šećernom bolešću.

U ovome su radu analizirane 32 randomizirane intervencijske studije kontrolirane placebom u kojima je ukupno sudjelovalo 1700 ispitanika iz 14 zemalja.

Iako su mnoge studije do sada pokazale povezanost niskog statusa cinka u organizmu i dijabetesa, potencijalni učitak uzimanja cinka kao dodatka prehrani na kontrolu glikemije nije definiran. Stoga je cilj ove meta analize bio utvrditi djelovanje cinka na kontrolu glikemije u osoba s dijagnozom šećerne bolesti i osoba koje su u visokom riziku od razvoja dijabetesa.

Rezultati su pokazali da su oni ispitanici koji su uzimali cink imali statistički značajno smanjenje razine glukoze na tašte, dva sata nakon unosa glukoze, kao i inzulina na tašte, glikiranog hemoglobina te smanjenje koncentracije C-reaktivnog proteina kao biomarkera upale.

Zaključno, uzimanje cinka kao dodatka prehrani ima klinički potencijal u prevenciji i liječenju dijabetesa.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: cink, dijabetes,

Komentari