Briga i poremećaji prehrane: psihopatološka veza

Datum objave: 28. 02. 2006.

Skupina autora iz nekoliko institucija u Milanu provela je istraživanje o povezanosti brige i poremećaja prehrane.., a rezultate je objavila u časopisu Eating Behaviors.
Briga se definira kao mentalni proces koji je povezan s anksioznim poremećajima. Osnovna osobina brige je prevladavanje negativnih, „crnih“ misli o mogućim opasnostima koje bi se mogle dogoditi u budućnosti.
Neke studije ukazale se da je ovakva briga sastavni dio poremećaja prehrane. Studija je imala za cilj utvrditi je li pojava pretjerane brige značajno učestalija u osoba koje boluju od poremećaja prehrane u odnosnu na kontrolnu skupinu.
U studiji je sudjelovalo 63 osobe s poremećajima prehrane (34 oboljele od anoreksije i 29 od bulimije). Svi učesnici ispunili su upitnik kojim se nastojao utvrditi stupanj brige i poremećaja prehrane. Ispitanici iz kontrolne skupine također su ispunili upitnik za utvrđivanje stupnja brige.
U rezultatima autori navode da su oboljeli od poremećaja prehrane imalo značajno izraženiju sklonost brizi. Ova saznanja ukazuju da je ova karakteristika oboljelih od poremećaja prehrane vrlo važna za shvaćanje psihopatologije poremećaja prehrane.

Eating Behaviors Volume 6, Issue 4 , December 2005, Pages 301-307

Pošalji prijatelju na email

Komentari