Datum objave: 05. 03. 2013.

U Milanu je provedena randomizirana studija na 10 ispitanika koji su konzumirali 300 mg borovnica ili želea. Naime, znanstvenici su htjeli istražiti poveznicu između borovnica, bogatih polifenolima poput antocijana i flavanola (antioksidansi), te njihovih utjecaja na gene i vaskularno zdravlje.

Uzeti su uzorci krvi 1, 2 i 24 sata nakon unosa kako bi se pratio antioksidativni učinak borovnica u organizmu. Nakon 1 sata uočeno je smanjeno oštećenje genetskog materijala za 18% u odnosu na ispitanike koji su uzimali žele, no, nikakvih razlika nije bilo nakon 2 ili 24 sata. Do smanjenog oštećenja genetskog materijala došlo je upravo zbog snažnih antioksidativnih svojstva borovnice koja time spriječava oštećenje stanica slobodnim radikalima. Studija nije pokazala nikakve promjene na vaskularno zdravlje unosom borovnica ili želea.

Autori studije naglasili su da su potrebna daljnja istraživanja o utjecaju borovnica na vaskularno zdravlje kako bi se u potpunosti razumio učinak borovnica.

Navedeno je objavljeno u online časopisu Nutrition Research.

Pošalji prijatelju na email

Komentari