Ela Lučić

Datum objave: 16. 06. 2020.

U studiji objavljenoj u časopisu Nutrients ispitan je pripravak koji sadrži mješavinu ekstrakata nedozrelih agruma – grejpa i gorke naranče te ekstrakta maslinovog lista. 

Znanstvenici sa sjedištem u Španjolskoj okupili su 96 zdravih dobrovoljaca za sudjelovanje u jednocentričnom, nasumičnom, dvostruko slijepom ispitivanju kontroliranom placebom. Ispitanicima su nasumično dodijelili uzimanje 2 kapsule ekstrakta ili placeba dnevno. Dodatak prehrani sadržavao je 250-300 mg flavanon glikozida, 175-200 mg flavona i 85-90 mg polifenola masline.

Rezultati su pokazali kako se protokom posredovana vazodilatacija (mjera sposobnosti opuštanja krvnih žila) nakon osam tjedana prosječno povećala za 3% u skupini koja je uzimala ekstrakt, u odnosu na povećanje od samo 0,5% u skupini koja je uzimala placebo. Razlike između skupina bile su statistički značajne.

Osim toga, opaženo je smanjenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka, ali statistički značajna razlika između skupina uočena je samo za dijastolički krvni tlak. Razina lipida u krvi također je značajno poboljšana kao rezultat unosa citrusnih flavona i flavanona te polifenola masline, pri čemu se ukupna razina kolesterola smanjila za 13,57 mg/dL, u usporedbi s povećanjem od 6,38 mg/dL u skupini koja je uzimala placebo. U skupini koja je uzimala ekstrakt zabilježeno je i smanjenje LDL kolesterola za 8,80 mg/dL te povećanje HDL kolesterola za 1,65 mg/dL, dok su se u placebo skupini razine LDL kolesterola povećale, a razine HDL kolesterola smanjile.

Vrijednosti oksidiranog LDL-a u skupini koja je uzimala ispitivani ekstrakt smanjile su se za 342,84 pg/mL, a taj rezultat znanstvenici smatraju izvanrednim. Vezano uz biomarkere oksidacijskog stresa, zabilježeno je povećanje omjera GSH/GSSH (omjera reduciranog i oksidiranog oblika antioksidansa glutationa) za 62 do 65% i smanjenje razine karbonilnih proteina za 30-32%, što je u skladu sa smanjenjem oksidiranog LDL-a kao biomarkera smanjenja kardiovaskularnog rizika. Promatrajući biomarkere povezane s upalnim procesima, vrijednosti interleukina IL-6 u serumu u skupini koja je uzimala dodatak prehrani značajno su se smanjile s 1,49 pg/mL na početku ispitivanja na 0,91 pg/mL nakon osmotjednog razdoblja, dok u skupini koja je uzimala placebo nisu primijećene značajnije promjene. 

Rezultati ovog ispitivanja pokazuju kako je uzimanje mješavine ekstrakata grejpa, gorke naranče i maslinovog lista tijekom osam tjedana dovelo do poboljšanja endotelne funkcije što je utvrđeno mjerenjem vazodilatacije posredovane protokom, krvnog tlaka i parametara povezanih s metabolizmom lipida, te poboljšanim antioksidacijskim i upalnim statusom, zaključili su znanstvenici.

Dobiveni rezultati ukazuju na blagotvoran učinak ispitivanog pripravka na temeljne mehanizme koji međudjelovanjem mogu smanjiti kardiovaskularni rizik u zdravih osoba. Međutim, potrebno je provesti dodatne randomizirane studije na većoj populaciji te pratiti uzimanje ekstrakta tijekom duljeg vremenskog razdoblja kako bi se potvrdili rezultati ovog ispitivanja.

Pošalji prijatelju na email

Komentari