Ela Lučić

Datum objave: 22. 12. 2020.

Mjeašavina ferulinske kiseline i ekstrakta anđelike može poboljšati kognitivne sposobnosti starijih osoba s blagim kognitivnim oštećenjima, pokazali su rezultati istraživanja iz Japana.

Poznato je kako funkcioniranje mozga prirodno opada procesom starenja, a blago kognitivno oštećenje prijelazno je stanje pri kojem se javljaju promjene u pamćenju i drugim kognitivnim sposobnostima. Takav pad funkcija često je znak upozorenja za pojavu demencije.

U ovu multicentričnu, randomiziranu, dvostruko slijepu, prospektivnu studiju kontroliranu placebom bilo je uključeno 47 ispitanika u dobi između 65 i 85 godina s dijagnosticiranim blagim kognitivnim oštećenjem. Nasumično im je dodijeljeno uzimanje mješavine 200 mg ferulinske kiseline i 40 mg ekstrakta anđelike dnevno ili placeba.

Rezultati testova kognitivnih funkcija bili su bolji u skupini koja je uzimala mješavinu ferulinske kiseline i ekstrakta anđelike nakon 24 tjedna, ali razlike između skupina više nisu bile značajne nakon 48 tjedana studije.

S druge strane, značajna poboljšanja u rezultatima testa za procjenu Alzheimerove bolesti primijećena su nakon 24 i 48 tjedana u skupini koja je uzimala ispitivani dodatak prehrani u usporedbi s placebom, a posebna poboljšanja uočena su u prisjećanju riječi u 24. tjednu i orijentaciji u 48. tjednu ispitivanja.

Komentirajući potencijalne mehanizme djelovanja, znanstvenici su primijetili kako ferulinska kiselina i ekstrakt anđelike mogu pozitivno utjecati na kognitivne sposobnosti. Ferulinska kiselina vjerojatno destabilizira amiloidne beta fibrile te inhibira njihovu agregaciju, dok spoj dekurzin iz anđelike posjeduje antioksidacijske i protuupalne učinke. Bilo bi zanimljivo istražiti može li ispitivana mješavina odgoditi pretvorbu blagog kognitivnog oštećenja u Alzheimerovu bolest, istaknuli su znanstvenici.

Izvor: Journal of Alzheimer’s Disease Reports

Pošalji prijatelju na email

Komentari