Magdalena Klepo

Datum objave: 05. 03. 2024.

Pretilost se definira kao stanje uzrokovano prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva u tijelu. Predstavlja multifaktorsku bolest koja posljednjih godina bilježi značajan porast među svim dobnim skupinama. Prema istraživanjima, u 2016. godini čak je 39 % odraslih osoba u svijetu imalo prekomjernu tjelesnu masu, dok je 13 % bilo pretilo. Ako se takav trend nastavi, očekuje se da će do 2030. godine gotovo 60 % svjetske populacije biti pretilo ili imati prekomjernu tjelesnu masu.

Iako su za većinu ljudi pojmovi „pretilost“ i „prekomjerna tjelesna masa“ istoznačni, među njima postoji razlika. Osobe čiji je indeks tjelesne mase (ITM) u rasponu od 25 do 29,9 kg/m2 imaju prekomjernu tjelesnu masu, dok se osobe s ITM-om većim od 30 kg/m2 smatraju pretilima. Pretilost i prekomjerna tjelesna masa povezane su s povećanim rizikom od razvoja ozbiljnih zdravstvenih problema poput kardiovaskularnih bolesti, dislipidemije, hipertenzije, šećerne bolesti tipa 2 i drugih kroničnih nezaraznih bolesti. Tradicionalni pristupi liječenju pretilosti često uključuju medicinske i kirurške intervencije te uporabu lijekova, od kojih mnogi imaju potencijalne štetne učinke. Stoga, nedavna su  istraživanja bila usmjerena su na otkriće novih metoda, uključujući pristup temeljen na korištenju različitih biljaka.

Noviji dokazi upućuju da spojevi koji se nalaze u biljkama, poput polifenola, pretežno flavonoida i fenolne kiseline mogu biti korisni u procesu gubitka kilograma. Brojne studije izvijestile su o antikarcinogenim, antioksidativnim, antivirusnim i antimikrobnim svojstvima biljke Nitraria retusa  (NRE). Prethodna istraživanja također ukazuju na potencijalne učinke biljke NRE u prevenciji pretilosti, smanjenjem nakupljanja masnog tkiva te regulacijom metabolizma masti u stanicama. Potaknuta prethodnim nalazima, skupina istraživača, u sklopu randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije procijenila je učinkovitost ekstrakta biljke NRE u smanjenju tjelesne mase kod žena koje imaju prekomjernu tjelesnu masu ili su pretile.

Ukupno je 68 sudionica, dobi 20 do 75 godina i ITM-om  većim od 25 kg/m2 nasumično raspoređeno u dvije skupine. Intervencijska skupina primala je NRE prah, pripremljen otapanjem 2000 mg usitnjenih listova biljke NRE u 100 ml kipuće vode tijekom 15 minuta, dok je kontrolna skupina primala placebo, tijekom 12 tjedana. Svim je sudionicama na početku te na kraju studije procijenjena tjelesna masa, ITM, sastav tijela, antropometrijski parametri  te lipidni profil.

U NRE skupini zabilježena je srednja razlika u gubitku tjelesne mase od 2,27 kg (p<0,001) na kraju studije. Najveće smanjenje tjelesne mase, koje je iznosilo 3,34 kg ± 0,93, primijećeno je kod mlađih sudionika čiji je ITM bio veći od 30 kg/m2. Također, ITM i postotak tjelesne masti značajno su se smanjili u NRE skupini, u odnosu na placebo skupinu (p=0,005). Nadalje, uočeno je značajno smanjenje razine triglicerida u NRE skupini, u usporedbi s placebo skupinom (p=0,011).

Na temelju rezultata studije, znanstvenici zaključuju da biljka NRE predstavlja učinkovit fitoterapijski pristup u liječenju pretilosti te snižavanju razine lipida. Također, ističu da molekularni mehanizam djelovanja aktivnih spojeva biljke tek treba utvrditi.

Izvor:Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: debljina, dodaci prehrani,

Komentari