Maja Biličić

Datum objave: 22. 11. 2018.

Dodaci prehrani s probiotičkim sojem Bifidobacterium breve B-3 mogu pomoći smanjiti razinu masnog tkiva kod zdravih odraslih osoba u stanju nadomak pretilosti, pokazala su nova istraživanja.

Znanstvenici su randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano istraživanje proveli na 80 zdravih odraslih osoba u skoro pretilom stanju. Ispitanici su nasumično raspoređeni u dvije grupe – jedna je 12 tjedana dobivala kapsule s Bifidobacterium breve B-3 (20 milijardi CFU), dok je druga dobivala placebo.

Rezultati istraživanja pokazali su da se količina masnog tkivo na području abdomena povećala nakon 4 i 8 tjedana od početka istraživanja kod osoba koje su dobivale placebo. Kod grupe s probiotikom nije uočena razlika u količini abdominalnog masnog tkiva. Dodatno, nakon 8 i 12 tjedana od početka istraživanja, u grupi s probiotikom smanjili su se postotak i masa tjelesne masti (za 0,7% i 0,6 kg).

Slični rezultati dobiveni su i meta-analizom 15 randomiziranih kontroliranih istraživanja, ranije objavljenom u časopisu Obesity Reviews. Meta-analiza istraživanja različitih sojeva probiotika otkrila je prosječno smanjenje tjelesne mase a 0,6 kg i masti za 0,6%.

Nadalje, utvrđeno je i smanjenje u razini triglicerida te povećanje u razini HDL kolesterola kod osoba koje su dobivale probiotik. Nisu uočene nikakve neželjene posljedice zbog uzimanja probiotika.

Pretpostavlja se da mehanizam djelovanja soja Bifidobacterium breve B-3 uključuje oksidaciju masnih kiselina, poticanje potrošnje energije i povećanje sinteze žučne kiseline.

Stoga je soj Bifidobacterium breve B-3 siguran za zdravu populaciju te može biti koristan u sprječavanju nagomilavanja masnog tkiva i uz to vezanih metaboličkih poremećaja.

Izvor: Bioscience of Microbiota, Food and Health
 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: pretilost, probiotici,

Komentari