Datum objave: 13. 03. 2013.

Studija provedena u The Johns Hopkins University i Yale University na miševima došla je do zanimljivih rezultata koji ukazuju na to da bakterije probavnog sustava imaju važnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka.

Istraživanje je provedeno na miševima te kulturama razvijenim u laboratoriju prilikom čega su autori studije prepoznali specifične receptore raspoređene diljem cijelog tijela, olfaktorni receptor 78 i ne-olfaktorni receptor Gpr 41, koji aktivirani kratkolančanim masnim kiselinama reguliraju krvni tlak u organizmu. Kratkolančane masne kiseline nastaju fermentacijom topljivih vlakana djelovanjem bakterija prisutnih u probavnom sustavu, koje jednom apsorbirane u krvotok, se vežu za navedene receptore te utječu na razinu krvnog tlaka.

Navedene spoznaje doprinose boljem razumijevanju utjecaja antibiotika, probiotika te prehrambenih navika na regulaciju krvnog tlaka s obzirom da se radi o kompleksnom međudjelovanju navedenih receptora te kratkolančanih masnih kiselina.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: visok krvni tlak,

Komentari