Magdalena Klepo

Datum objave: 16. 02. 2024.

Pretilost karakterizira prekomjerno nakupljanje masnog tkiva koje je snažno povezano s razvojem različitih metaboličkih poremećaja. Akumulirano masno tkivo, osim što predstavlja spremište energije, također djeluje i kao endokrini organ koji otpušta adipokine, molekularne proteine. Od svih adipokina, rezistin, visfatin, apelin, retinol vezujući protein 4 (RBP4), vaspin i kemerin povezani su s pretilošću, dok drugi poput adiponektina i omentina 1 imaju negativnu korelaciju. Spomenuti adipokini uključeni su u različite fiziološke procese kao što su metabolizam i homeostaza glukoze, oksidativni stres te patofiziologija pretilosti.

Poznato je da redovita tjelesna aktivnost predstavlja učinkovitu strategiju za prevenciju pretilosti, poboljšanje cjelokupnog zdravlja te ublažavanje štetnih posljedica uzrokovanih prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva. Osim tjelesne aktivnosti, prethodne studije su izvijestile da se i antioksidansi u obliku dodataka prehrani mogu koristiti za ublažavanje negativnih učinaka oksidativnog stresa. Pokazalo se da astaksantin, dobiven iz alge Haematoccus pluvialis, smanjuje učinke oksidativnog stresa na metabolizam lipida. Iako točan mehanizam djelovanja astaksantina ostaje nepoznat, pretpostavlja se da se njegovi povoljni učinci mogu pripisati utjecaju na proces lučenja adipokina. Stoga je cilj nedavno provedene studije bio istražiti utjecaj crossfit treninga u kombinaciji s dodatkom astaksantina na razinu adipokina u plazmi muškaraca s pretilošću.

Studija je uključila 68 ispitanika s pretilošću (BMI: 33, 6 ± 1,4 kg/m2) nasumično raspoređenih u četiri skupine: skupina koja je primala dodatke astaksantina (SG, n=11), crossfit skupina (TG, n=11), skupina koja je uz crossfit treninge primala dodatke astaksantina (TSG, n=11) i kontrolna skupina (CG, n=11). Intervencija je trajala 12 tjedana pri čemu je dnevna doza astaksantina iznosila 20 mg/dan. Sudionici TG i TSG skupine sudjelovali su u ukupno 36 crossfit treninga, svaki u trajanju od 60 minuta, a izvodili su ih tri puta tjedno. Razine adipokina, semaforina 3C (SEMA3C), apelina, kemerina, omentina 1, visfatina, rezistina, adiponektina, leptina, vaspina i retinol-vezujućeg proteina 4 (RBP4) izmjerene su u plazmi, 72 sata prije prvog te nakon zadnjeg treninga.

Uočeno je da su razine svih mjerenih adipokina u plazmi značajno promijenjene u skupinama SG, TG i TSG (p < 0,05). Vrijednosti rezistina bile su značajno niže u TSG u odnosu na SG skupinu (p < 0,05), dok su razine omentina 1 bile značajno više u obje crossfit skupine, TG-a i TSG-a u odnosu na SG-a skupinu (p < 0,05).

U skupinama koje su pratile crossfit treninge nisu primijećene značajne razlike u razinama mjerenih adipokina (p > 0,05) dok je uočeno značajno smanjenje razine vaspina, visfatina, apelina, RBP4, SEMA 3C i kemerina u TSG skupini (p < 0,05).

Znanstvenici zaključuju da kombinacija crossfit treninga i astaksantina u obliku dodatka prehrani može biti učinkovita strategija za poboljšanje metaboličkih parametara kod pretilih osoba. Slijedom toga, pretilim osobama se savjetuje uključiti crossfit vježbe u svoj režim tjelesne aktivnosti te koristiti dodatke astaksantina u svojoj prehrani.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: astaksantin, crossfit, pretilost,

Komentari