Josip Rešetar

Datum objave: 05. 09. 2017.

Prema novijem istraživanju, uzimanje dodataka prehrani s antioksidansima, prvenstveno vitamina E, može smanjiti količinu proteina albumina u urinu što je rani znak dijabetičke bolesti bubrega.

U provedenoj meta-analizi znanstvenici su odlučili provjeriti sposobnost dodataka prehrani s antioksidansima da uspore napredovanje dijabetičke bolesti bubrega do završne faze. U istraživanjima su kao antioksidansi najčešće korišteni vitamin C i vitamin E, međutim zabilježena je uporaba vitamina B6, cinka, lipoične kiseline, reduciranog glutationa i silimarina. Antioksidansi su korišteni pojedinačno ili u kombinaciji.

Rezultati su pokazali da niti jedan od dodataka prehrani s antioksidansima ne utječe značajnije na konačan ishod dijabetičke bolesti bubrega kao ni na poboljšanje funkcije bubrega. S druge strane, pokazano je da utječu na smanjenje koncentracije albumina u urinu koja je ujedno i dijagnostički parametar za određivanje rane faze dijabetičke bolesti bubrega.

Zaključno, meta-analiza je ponudila poveznicu između utjecaja antioksidansa i rane faze dijabetičke bolesti bubrega, međutim još se sa sigurnošću ne mogu izdati preporuke za konzumaciju istih zbog nerazjašnjenog mehanizma djelovanja. Stoga su potrebna dodatna klinička istraživanja koja će promatrati utjecaj ciljanog antioksidansa na tijek bolesti kroz sve faze.

Izvor: PLOS One

Pošalji prijatelju na email

Komentari