Maja Biličić

Datum objave: 20. 08. 2018.

Novi podaci pokazali su da čak samo jedan slučaj konzumiranja veće količine alkoholnih pića u kratkom roku može imati utjecaja na gen koji regulira san te tako poremetiti san miševa.

Ovo novo istraživanje moglo bi pobliže objasniti međusobnu povezanost poremećaja spavanja i alkoholizma kod ljudi.

Znanstvenici su istraživanje proveli na miševima prateći utjecaj konzumiranja alkoholnih pića na obrazac spavanja. Otkrili su da miševi koji su konzumirali veće količine alkohola u kratkom roku mnogo češće spavaju bez REM faze, nakon čega bi češće bili budni i s mnogo manje sna pri svakom sljedećem spavanju.

Također je otkriveno da se kod tih miševa nije povećala koncentracija adenozina, molekule u mozgu koja potiče san, zbog čega nije dolazilo ni do povećane pospanosti kod deprivacije snom.

Upravo je zbog konzumacije alkoholnih pića došlo do remećenja gena koji regulira san, čime su izazvani poremećaji spavanja.

Znanstvenici su zaključili da je već samo jedan slučaj konzumiranja alkoholnih pića u kratkome roku izazvao promjenu funkcije gena za regulaciju sna, zbog čega alkoholičari vrlo često već sljedeći dan osjećaju nedostatak sna pa posežu za još alkohola kako bi lakše zaspali. Potrebno je detaljnije proučiti mehanizme koji djeluju na ovaj krug kako bi se lakše zaustavio te potencijalno spriječio problem alkoholizma.

Izvor: Journal of Neurochemistry
 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: alkohol, san,

Komentari