Josip Rešetar

Datum objave: 08. 08. 2017.

Enteralna prehrana, u odnosu na parenteralnu prehranu, ima veći utjecaj na serumski endotoksin i intestinalnu propusnost kod pacijenata s akutnim pankreatitisom, zaključak je novijeg znanstvenog istraživanja.

Istraživanje je obuhvatilo 70 ispitanika s akutnim pankreatitisom. Ispitanici su nasumično raspoređeni u skupinu PN, u kojoj su dobivali parenteralnu prehranu, te EN, u kojoj su dobivali enteralnu prehranu. Parametri koji su bili promatrani unutar skupina su razlike u razini serumskog endotoksina i razlike u omjeru laktuloza/manitol u urinu pri čemu su rezultati bilježeni prije istraživanja, nakon jednog tjedna i nakon dva tjedna istraživanja.

Rezultati su pokazali da su obje grupe prije same intervencije imale podjednaku razinu serumskog endotoksina, kao i omjer laktuloza/manitol u urinu. Međutim, nakon prvog i drugog tjedna intervencije, zabilježena je veća razina serumskog endotoksina i omjera laktuloza/manitol u urinu kod skupine PN u odnosu na skupinu EN.

Zaključno, vjeruje se da enteralna prehrana kod pacijenata s akutnim pankreatitisom doprinosi smanjenju razine serumskog endotoksina kao i intestinalne propusnosti. Shodno tome, preporuča se veća primjena enteralne prehrane kod pacijenata s akutnim pankreatitisom.

Izvor: European Review for Medical and Pharmacological Sciences

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Enteralna prehrana, Pankreatitis,

Komentari