Datum objave: 04. 11. 2020.

U literaturi se navodi da je i do 80 posto slučajeva muške neplodnosti povezano upravo s posljedicama djelovanja oksidativnog stresa.

Prema definiciji, neplodnost ili sterilitet bolest je koju karakterizira nemogućnost ostvarivanja trudnoće nakon razdoblja od godine dana bez korištenja kontraceptivnih metoda, uz redovite spolne odnose. Javlja se u oko 10 do 15 posto parova reproduktivne dobi, a u gotovo 50 posto slučajeva uzrok se nađe u smanjenom oplodnom potencijalu sjemena muškog partnera.

Otkrivanje uzroka

Kako bi se utvrdio jedan ili više mogućih uzroka smanjenja oplodnog potencijala sjemena, treba provesti analizu kvalitete sjemena, najbolje u ustanovama specijaliziranima za medicinski pomognutu oplodnju. Da bi se utvrdila varijabilnost značajki sjemena, pretraga se obično ponavlja dva puta u razmaku od najmanje dva do tri mjeseca. U užem smislu podrazumijeva spermiogram, odnosno određivanje volumena ejakulata, ukupnog broja spermija, koncentraciju spermija, njihovu pokretljivost, usmjerenost, brzinu i morfologiju. U širem smislu može obuhvatiti i biokemijsku analizu sjemene tekućine, što podrazumijeva određivanje fruktoze, kisele fosfataze, citratne kiseline, cinka i LDH-X te mikrobiološku analizu ejakulata. U određenim slučajevima u obradu se uključuju i analiza hormona i genetske pretrage.

Neki od najčešćih uzroka smanjenja oplodnog potencijala sjemena su poremećaji endokrinog i imunosnog sustava, infekcije urogenitalnog sustava, kromosomske i genske aberacije, sistemske bolesti (ciroza jetre, renalna insuficijencija i dr.) te izlaganje različitim kemijskim i fizikalnim čimbenicima.

Posljedice oksidativnog stresa

Suvremeni način života, stres, nepravilna prehrana te hrana tretirana hormonima i pesticidima doprinose pogoršanju karakteristika sjemenih stanica, tako da se u ukupnom broju muškaraca koji traže analizu sjemena u 10 posto slučajeva može utvrditi i potpun izostanak spermija, što nazivamo azoospermija. U pozadini djelovanja tih čimbenika je oksidativni stres, odnosno poremećaj ravnoteže između proizvodnje reaktivnih kisikovih radikala i zaštitne funkcije antioksidantnog sustava (AOS), odgovornog za njihovu eliminaciju. U literaturi se navodi da je i do 80 posto slučajeva muške neplodnosti povezano upravo s posljedicama djelovanja oksidativnog stresa.

Spermiji su iznimno osjetljivi na oštećenja uzrokovana oksidativnim stresom, zbog velike količine nezasićenih masnih kiselina u membrani koje su podložne oksidaciji (lipidna peroksidacija), ali i niske koncentracija enzima koji mogu neutralizirati radikale kisika u citoplazmi spermija (tzv. antioksidacijski enzimski sustavi, od kojih su najvažniji superoksidna dismutaza, katalaza i glutation peroksidaza).

Tako oksidativni stres rezultira gubitkom integriteta i povećanjem propusnosti membrane spermija, što za posljedicu ima inaktivaciju unutarstaničnih enzima, strukturna oštećenja DNA i apoptozu (odumiranje) spemija. To se na kraju odražava na karakteristike sjemena, u smislu smanjenja broja i pokretljivosti spermija i povećanja udjela morfološki promijenjenih spermija, a smanjuje se i sposobnost proboja spermija kroz vanjski omotač jajne stanice te sposobnost oplodnje jajne stanice zbog promjena u spermalnoj DNA.

Uz to, funkcionalnost spermija ovisi i energetskoj ravnoteži, što je važno za njihovu pokretljivost. Za ostvarenje fiziološke zadaće antioksidacijskih sustava i održavanje energetske ravnoteže nužne su primjerene koncentracije određenih biološki aktivnih molekula u organizmu. S obzirom na to da glutation ima ključnu ulogu u sintezi DNA i bjelančevina, a u neplodnih su muškaraca utvrđene znatno niže razine, deficit glutationa povezuje se sa smanjenom pokretljivošću i lošijom morfologijom spermija. 

Karnitin je molekula važna u iskorištavanju energije iz masnih kiselina, a njegov nedostatak povezuje se sa smanjenjem broja, pokretljivosti i koncentracije pokretljivih spermija. Arginin je aminokiselina s važnom ulogom u dijeljenju stanica i eliminaciji dušikovih spojeva iz organizma, a nedostatak se povezuje sa smanjenom pokretljivošću spermija. Koenzim Q10 važan je dio elektron transportnog lanca u sintezi ATP-a i snažan antioksidans. U muškaraca s manjkom koenzima Q10 opažen je povećan udio morfološki abnormalnih spermija. Od neenzimskih antioksidansa tu su još i vitamin E, selen, cink te folna kiselina, nedostatak kojih također negativno utječe na kvalitetu sjemena.

Uloga biološki aktivnih molekula

Postupci medicinski pomognute oplodnje općenito narušavaju okidacijsko-energetsku ravnotežu, jer ispiranje, centrifugiranje i inkubacija spermija u različitim medijima može rezultirati time da spermiji povećano produciraju reaktivne kisikove radikale, a k tome ih se još odvaja od antioksidansima bogate sjemene tekućine.

Za poboljšavanja karakteristika sjemena od davnina se koriste različiti biljni pripravci, koji sadrže neke od antioksidantnih molekula u različitim koncentracijama. No, kako je te pripravke teško standardizirati, njihove je učinke teško potkrijepiti znanstvenim dokazima. Međutim, u novije vrijeme postaju dostupni farmakološki pripravci koji sadrže različite kombinacije biološki aktivnih molekula, koje se povezuje s učincima na oplodni potencijal sjemena. Kako su u takvim preparatima koncentracije tih spojeva standardizirane, njihove je učinke moguće dokazati u znanstvenim, kliničkim istraživanjima.

Rezultati kliničkih istraživanja upućuju na to da uzimanje glutationa pozitivno utječe na pokretljivost i morfologiju spermija, a uzimanje L-karnitina povezano je s povećanjem ukupnog broja spermija te povećanjem pokretljivosti i koncentracije pokretnih spermija.

Za L-arginin je utvrđeno da in vivo i in vitro potiče pokretljivost u astenozoospermičnih muškaraca. Vitamin E, cink i selen, pokazuju istraživanja, utječu na pokretljivost u in vivo i aktivnost spermija prilikom oplodnje jajne stanice u in vitro uvjetima.

Sve šira primjena suplemenata

Iako nema jedinstvena znanstvenog zaključka, pomalo se nakupljaju znanstveni dokazi o povoljnim učincima suplemenata koji za cilj imaju povećati oplodni potencijal sjemena. Nedavnim klinički kontroliranim ispitivanjem utvrđeno je da su se, uz korištenje kombiniranog pripravka sa standardiziranom količinom glutationa, karnitina, arginina, vitamina E, cinka, selena i folne kiseline, poboljšale oplodne značajke sjemena u odnosu na razdoblje prije korištenja, a zabilježena je i značajna razlika u odnosu na kontrolnu skupinu koja nije koristila ovaj suplement.

S obzirom na to da su nepoželjni učinci ovakvih pripravaka izrazito rijetki, a ako se i pojave, slabog su intenziteta i prolazni, može se zaključiti da indikacije za primjenu ovakvih pripravaka u muškaraca smanjene plodnosti iz dana u dan postaju sve šire.

Autor: dr. sc. Miro Šimun Alebić, dr. med., spec. ginekologije i porodništva - subspec. humane reprodukcije

Izvor: www.vasezdravlje.com

 

Pošalji prijatelju na email

Komentari