Datum objave: 16. 03. 2021.

Dodaci prehrani i hrana obogaćena vitaminima te slični prehrambeni proizvodi mogu imati određene nuspojave i štetne učinke. S ciljem zaštite zdravlja potrošača na HZJZ-u uveden je sustav koji može brzo identificirati nuspojave izravnom brzom komunikacijom sa samim potrošačima.

U nastavku prenosimo razgovor s Andreom Adanić Pajić, mag.nutr. i dr.sc. Leom Pollak iz Odjela za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari, Odsjeka za nutrivigilanciju, novu hranu (Novel Food) i programe HZJZ koje stoje iza novog sustava nutrivigilancije u Hrvatskoj.

Što je nutrivigilancija?

Nutrivigilancija je sustav koji omogućava praćenje eventualnih štetnih nuspojava nakon konzumiranja hrane i/ili dodataka prehrani. Omogućava direktnu i brzu komunikaciju s potrošačem, brzu identifikaciju nuspojava te djelovanje na tržište da bi se smanjio rizik pojavnosti tih ili sličnih nuspojava u široj populaciji.

Zašto se uvodi, tj. koji je cilj uvođenja sustava u Hrvatskoj?

Zadnjih godina bilježi se porast interesa potrošača za dodatke prehrani, a time i povećanje kupovine i konzumiranja. Ponekad se kod nekih osoba pojavi nuspojava koju je potrebno detektirati, prijaviti i djelovati da bi se očuvalo zdravlje populacije.

Glavni cilj sustava nutrivigilancije je briga o sigurnosti potrošača.

Sustavom nutrivigilancije omogućava se brza komunikacija, pomoć pri detekciji nuspojava i njenih potencijalnih izvora, zatim savjetovanje što poduzeti da prijavljena nuspojava ne izazove veće probleme, te djelovanje na sam proizvod (dodatne analize sigurnosti i mikrobiološke čištoće, te ako je potrebno i izuzimanje proizvoda s tržišta). S obzirom da smo povezani i s ostalim državama koje imaju uveden sustav nutrivigilancije, moguće je provjeriti na većem broju prijavljenih nuspojava je li se određena nuspojava već pojavila kod istog proizvoda.

Koje zemlje imaju uvedene slične sustave i kakva su europska iskustva?

U svijetu je nutrivigilancija uvedena u SAD-u, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Češkoj, Danskoj, Portugalu i Sloveniji, a od studenog 2020. i u Republici Hrvatskoj.

Mi smo godinama u kontinuiranoj komunikaciji s državama koje su prije nas uvele sustav nutrivigilancije što nam je pomoglo da se dobro pripremimo i da sustav uspješno uvedemo u Hrvatsku.

U svakoj od spomenutih država je iz godine u godinu sve više prijavljenih nuspojava. Naime, kao što smo ranije spomenuli, sve je veća potrošnja dodataka prehrani, a sustav prijave nuspojava tijekom godina postaje prepoznatljiv sve većem broju potrošača. Za svaki sustav potrebno je neko vrijeme da se za njega čuje, da ga se objasni i – što je ključno - da ga potrošači kojima je sustav namijenjen počnu i koristiti.

Koja je institucija nositelj projekta i kako će se nutrivigilancija provoditi u praksi?

Sustav nutrivigilancije pokrenuo je Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao vodeća institucija koja se brine o javnom zdravlju svih stanovnika Republike Hrvatske, koja je navedena u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018).

Sustav za praćenje sigurnosti hrane i dodataka prehrani (nutrivigilancija) na nacionalnoj razini pokrenut je uz zajedničku suradnju HZJZ-a, Ministarstva zdravstva, Državnog inspektorata RH, Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Koja je uloga ljekarni u tome?

Zbog sve veće osviještenosti populacije o tome koliko je zdravlje presudno za dug i sretan život, sve više osoba „okreće“ se zdravom načinu života i pravilnoj prehrani. Važno je voditi računa o tome da pravilna prehrana osigura dovoljnu količinu hranjivih sastojaka, vitamina, minerala i drugih biološki aktivnih tvari. S obzirom na ubrzani način života i česti nedostatak vremena za planiranje uravnoteženih obroka, da bi očuvalo zdravlje, a time i dug i sretan život, sve više osoba nadomjestke traži u različitim oblicima dodataka prehrani - tabletama, napitcima, tinkturama i drugim oblicima. Slijedom navedenog, zadnjih godina došlo je do velikog porasta potrošnje dodataka prehrani u svim dobnim skupinama, u cijelom svijetu, pa i u Hrvatskoj.

Sve više osoba dodatke prehrani kupuje preko neprovjerenih internet stranica. Dodaci prehrani kupljeni na takav način nerijetko nisu analizirani te je upitna njihova sigurnost za korištenje.

Prilikom kupovine takvih proizvoda treba voditi brigu od kuda se proizvod nabavlja.

Zato je važno potrošače osvještavati i podupirati kupovinu dodataka prehrani u ljekarnama, drogerijama i provjerenim trgovinama. S obzirom da su ljekarnici u direktnoj komunikaciji s korisnicima, njihove upute da se nuspojave mogu prijaviti na internet stranici HZJZ-a, od ključne su važnosti.

Koliko je nuspojava dosad prijavljeno u sustav?

Sustav je pokrenut prije nepuna 2 mjeseca, a već je prijavljeno nekoliko različitih nuspojava na potpuno različite dodatke prehrani. Dok ga nije bilo, ljekarnici i potrošači su nuspojave prijavljivali HALMED-u, koji ih ima zabilježeno nekoliko stotina. Mi ih sada dodatno obrađujemo u naš sustav pa će biti zajednički obuhvaćene i objavljene.

Ako znate za neku od nuspojava, molimo da ispunite obrazac (vi ili uputite pacijenta) na stranici www.hzjz.hr/nutrivigilancija ili nas možete kontaktirati direktno na e-mail: [email protected] .

Može li se (na temelju ranijih saznanja) za neke sastojke dodataka prehrani reći da imaju veći rizik za izazivanje nuspojava ili da je njihova upotreba nepoželjna zbog interakcija s drugim sastojcima ili lijekovima?

Svaka nuspojava je specifična za proizvod i za osobu kojoj je izazvao neželjenu reakciju. Već je od ranije poznato da se neki dodaci prehrani ne bi smjeli uzimati u kombinaciji s nekim drugim dodacima ili lijekovima jer njihove biološki aktivne tvari mogu reagirati tako da izazovu nuspojave. Stoga uvijek iznova upozoravamo i osvještavamo korisnike koliko je važno čitati navode na deklaraciji koja je ogledalo proizvoda za kupca. Deklaracija koja je usklađena sa zakonodavstvom RH trebala bi sadržavati i određena upozorenja ako ih je prema Pravilniku potrebno istaknuti.

Hoćete li obavještavati stručnu javnost i/ili krajnje korisnike o prijavljenim nuspojavama? Ako da, na koji način i kada?

Obavještavanje pojedinca, stručne javnosti i šire populacije vrlo je važno a bi sustav ispunio svoju svrhu, a to je briga o sigurnosti potrošača. Obavještavanje javnosti i djelovanje na tržište ključ su smanjenja rizika od pojavnosti istih ili sličnih nuspojava u široj populaciji.

Na internet stranici www.hzjz.hr/nutrivigilancija bit će u određenim vremenskim razdobljima dostupni izvještaji o prijavljenim nuspojavama u Republici Hrvatskoj, a ako se ukaže potreba, izdavat ćemo informacije o potencijalom povlačenju s tržišta nekog dodatka prehrani (ako izazove velike nuspojave kod većeg broja potrošača).

Za sve detalje obratiti direktno timu za nutrivigilanciju HZJZ-a: Andrei Adanić Pajić, mag.nutr. i dr.sc. Lei Pollak na:

[email protected] ili 01 4863 266.

Članak objavljen na stranici inPharma.

Pošalji prijatelju na email

Komentari