Josip Rešetar

Datum objave: 05. 12. 2018.

Frakcije rižinih posija, koje u proizvodnji riže predstavljaju nusprodukt, mogle bi se koristiti u proizvodnji probiotika ili pak sinbiotika, zaključak je studije novijeg datuma u području inovacija u prehrambenoj tehnologiji.

U istraživanju je pripremljeno šest frakcija rižinih posija s različitim stupnjem uklonjenih posija. Frakcije su potom dodane probiotičkim sojevima Lactobacillus plantarum i Lactobacillus reuteri kako bi se vidjelo mogu li podržati rast i fermentaciju spomenutih sojeva.

Lactobacillus plantarum je pokazao bolji rast u svakoj dodanoj frakciji u odnosu na Lactobacillus reuteri, a dodatnim analizama je utvrđeno da se optimalan rast korištenih probiotičkih sojeva postiže sa stupnjem uklonjenih posija od 3,7%.

Otkriće sugerira da bi poseban način frakcioniranja rižinih posija mogao postati prihvatljiv i praktičan način dobivanja sastojaka poželjnih u proizvodnji sinbiotičkih prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani.

Izvor: Innovative Food Science; Emerging Technologies

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, probiotici, riža,

Komentari