Vitaminoteka

Datum objave: 19. 11. 2015.

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Cancer, prehrana bogata mesom, pogotovo onim obrađenim prženjem ili na roštilju, može povećati rizik od karcinoma bubrega.

U istraživanju je sudjelovalo 659 pacijenata s nedavno dijagnosticiranim adenokarcinomom bubrega, a njihova prehrana uspoređena je s prehranom 699 zdravih pojedinaca, koji su poslužili kao kontrolna skupina. Osim općenitih prehrambenih navika ispitan je i unos mutagena MeIQx i PhIP, koji nastaju u mesu tijekom obrade na visokim temperaturama ili otvorenom plamenu, kao i prisutnost određenih genetskih rizičnih čimbenika razvoja karcinoma bubrega.

U usporedbi s kontrolnom skupinom, ispitanici s adenokarcinomom bubrega konzumirali su više crvenog mesa i mesa peradi, ali i ispitivanih mutagena koji se u njemu mogu naći. Osim toga, pokazali su i veći ukupni energetski unos te rjeđu konzumaciju voća i povrća.

Unos mutagena MeIQx u onom udjelu u kojem su ga unosili ispitanici s karcinomom bubrega, bio je povezan s gotovo dvostruko većim rizikom od ove maligne bolesti, dok je PhIP bio povezan s 54 % većim rizikom. Nadalje, primijećena je i interakcija između PhIP-a i jednog genetskog čimbenika rizika, što sugerira da su pojedinci s određenim genetskim predispozicijama podložniji negativnom utjecaju ovog mutagena.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Bolesti bubrega, Maligne bolesti, meso,

Komentari