Datum objave: 01. 06. 2021.

Pri prevenciji i liječenju kroničnih rana i dekubitusa individualizirana nutritivna potpora vrlo je opsežan i važan aspekt. Prikladan unos kalorija iz namirnica bogatih proteinima, vitaminima i mineralima uz dostatan unos tekućine nužni su za očuvanje integriteta kože, ali i brže cijeljenje postojećih oštećenja i rana.

Pothranjene odnosno pretile osobe koje su dehidrirane ili smanjeno unose hranu imaju i veći rizik od nastanka dekubitusa. Valja utvrditi tjelesnu masu svakog pojedinca kako bismo identificirali prijašnji znatniji gubitak te mase (više od 5% u 30 dana ili više od 10% u 180 dana).

Prevencija i/ili liječenje malnutricije široko su prepoznatljivi kao ključni u prevenciji dekubitusa i cijeljenju rana. Procjena nutritivnog statusa (engl. nutrition screening) proces je identifikacije karakteristika koje su povezane s nutritivnim problemom. Identifikacija je prvi korak u prevenciji malnutricije ili pothranjenosti. Za identifikaciju/procjenu nutritivnog statusa u svijetu se rabe brojne ljestvice (Nutritional Risk Screening 2002 – NRS-2002, najčešće upotrebljavana ljestvica u RH; Mini Nutritional Assessment – MNA; Malnutriton Universal Screening Tool – MUST; Malnutrition Screening Tool – MST; Subjective Global Assessment – SGA i dr.).

Malnutricija ili pothranjenost povezuje se s brojnim neželjenim posljedicama kao što su:

  1. slabo cijeljenje rana
  2. smanjena otpornost organizma
  3. povišen rizik od infekcija
  4. veća učestalost dekubitusa
  5. porast patogenih bakterija u gastrointestinalnom sustavu
  6. povišenje stope pobola i smrtnosti.

Nakon nutritivne procjene valja dodatno obratiti pozornost i prikupiti ove podatke: prehrambene navike pacijenta, antropometrijska mjerenja (visina, tjelesna masa, indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index – BMI), sastav tijela, prisutnost edema, omjer masti i mišića), laboratorijske nalaze (proteini, albumini, lipidi, kolesterol, trigliceridi, jetreni testovi, HbA1c, KKS), socioekonomski status bolesnika, tjelesnu aktivnost, kognitivne sposobnosti, intolerancije na hranu ili alergije, uzimanje nekih lijekova, medicinsku anamnezu i fizikalni pregled. U posljednje vrijeme posebna pozornost usmjerava se na identifikaciju proteinsko-energijske malnutricije.

Ostatak teksta pročitajte na nijeFRKA.hr

Pošalji prijatelju na email

Komentari