Vitaminoteka

Datum objave: 10. 03. 2017.

U novom istraživanju otkriveno je da kurkumin, spoj koji je odgovoran za karakterističnu žutu boju kurkume, sprečava aktivaciju dendritičkih stanica koje utječu na razvoj upalne bolesti crijeva.

Istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da su miševi s induciranim kolitisom nakon uzimanja kurkumina imali manje dendritičkih stanica. Znanstvenici su kolitis izazvali uz pomoć 2, 4, 6-trinitrobenzensulfonske kiseline (TNBS).

Miševi su nasumično su raspoređeni u četiri grupe te ih je ukupno bilo trideset i dva. Jedna grupa miševa bila je zdrava, druga je imala inducirani kolitis, treća je imala inducirani kolitis i primala kurkumin, a četvrta je uzimala mesalazin, protuupalni lijek koji se koristi za liječenje upalne bolesti crijeva.

Otkriveno je da kurkumin i mesalazin suzbijaju simptome kolitisa te umanjuju upalu sluznice crijeva i štite je od daljnjih oštećenja. Rezultati upućuju na sposobnost kurkumina da spriječi pojavu kroničnih upala crijeva, no potrebno je provesti još istraživanja i pratiti buduće rezultate.

Izvor: Frontiers of Pharmacology

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Kurkuma, Upalne bolesti crijeva,

Komentari