Poremećaji hranjenja mogu trajno ugroziti zdravlje kostiju

Datum objave: 01. 01. 2005.

Prema istraživanju objavljenom u International Journal of Eating Disorders, oštećenje kostiju uzrokovano poremećajima hranjenja može biti trajno. Čak i godinama nakon što im je dijagnosticiran poremećaj, osobe sa anoreksijom imale su dvostruko veći rizik od fraktura u odnosu na svoje vršnjake koji nisu imali niti jedan od oblika poremećaja hranjenja.

Danski istraživači promatrali su 2149 osoba kojima je dijagnosticirana anoreksija, 1294 osobe sa dijagnosticiranom bulimijom i 942 osobe sa nekim drugim oblikom poremećaja hranjenja, a 90 % sudionika studija bile su žene. Kontrolnu skupinu sačinjavalo je preko 4000 zdravih osoba.

U usporedbi sa osobama koje nisu imale poremećaje hranjenja, osobe koje su imale dijagnosticiran jedan od oblika poremećaja hranjenja bile su dva puta rizičnije na frakture kostiju. Rizik se pokazao jednakim i u razdoblju kada je poremećaj dijagnosticiran kao i 10 godina poslije dijagnoze. Najgore posljedice na zdravlje kostiju imala je anoreksija.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: osteoporoza, Poremećaj hranjenja,

Komentari