Vitaminoteka

Datum objave: 24. 06. 2016.

Prema novom kanadskom istraživanju, djeca kojoj se kravlje mlijeko, jaja i kikiriki – koji predstavljaju hranu s visokim alergijskim potencijalom, rano uvedu u prehranu, imaju znatno manji rizik od senzibilizacije na tu hranu.

Inače, senzibilizacija je naziv za proces razvoja preosjetljivosti na neki vanjski čimbenik, a prethodi razvoju alergije. U istraživanju je sudjelovalo 1 421 dijete, a primijećeno je da je veći dio roditelja djeci najprije počeo u prehranu uvoditi mlijeko, dok su s uvođenjem jaja uglavnom dugo čekali.

Usporedbom podataka o razdoblju uvođenja triju ispitivanih namirnica i rezultata kasnijih pretraga, zapaženo je da je uvođenje alergene hrane (kravljeg mlijeka, jaja i kikirikija) prije navršene prve godine života povezano s nižim rizikom od senzibilizacije. Rano uvođenje jaja u prehranu pokazalo se potencijalno najkorisnijim jer je bilo povezano s nižim rizikom od senzibilizacije na sve tri ispitivane namirnice.

Saznanja ovog istraživanja u skladu su s novim smjernicama o prehrani djece koje se sve više prihvaćaju diljem svijeta, a preporučuju da se s dohranom djece započne prije navršenog šestog mjeseca života.

Izvor: ATS 2016 International Conference

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: alergija, jaja, mlijeko,

Komentari