Vitaminoteka

Datum objave: 21. 06. 2016.

Bezglutenska prehrana jedini je „lijek“ za osobe s celijakijom, međutim, samo nekoliko istraživanja ispitalo je adekvatnost ovog načina prehrane, pogotovo s obzirom na unos vitamina B-skupine.

Stoga je u novom istraživanju na 20 pacijenata s celijakijom procijenjen njihov prehrambeni unos te su im određene razine vitamina B-skupine koji su uključeni u metabolizam homocisteina – vitamina B6, B12 i folata. Inače, homocistein je aminokiselina čija je visoka razina u cirkulaciji povezana s većim rizikom od razvoja bolesti srca i krvnih žila.

Svi ispitanici istraživanja strogo su slijedili bezglutensku prehranu, a u ispitivanju je sudjelovala i kontrolna skupina od 39 zdravih osoba.

Rezultati su pokazali da su ispitanici s celijakijom unosili znatno manje folata od preporučenog, a unos im je bio niži i u usporedbi s kontrolnom skupinom. Ovo se, naravno, odrazilo na razine folata u krvi, koje su također bile znatno niže kod ispitanika s celijakijom, no samo mali dio spomenutih ispitanika imao je povećanu razinu homocisteina.

S obzirom na navedene rezultate i činjenicu da osobe s celijakijom bezglutensku prehranu trebaju slijediti doživotno, može se zaključiti da bi ovi pojedinci trebali obratiti posebnu pažnju na dovoljan unos folata.

Izvor: Nutrition Journal

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: celijakija,

Komentari