Kaheksija

Datum objave: 02. 03. 2005.

Kaheksija je stanje koje prati gubitak tjelesne težine, gubitak mišićne mase, anoreksija, iscrpljenost, stres te općenito slabljenje tjelesnog statusa. Naročito pogađa bolesnike s tumorom kod kojih je organizam ionako iscrpljen, što samom bolešću, što terapijom.. Kad se uzme u obzir da preko 80% onkoloških bolesnika pati od kaheksije, a nemali broj dovodi i do smrti, nije ni potrebno naglašavati potrebu prevencije, otkrivanja i terapijskog pristupa u svrhu poboljšanja kvalitete i produženja života pacijenta.
Za adekvatno liječenje kaheksije, važno je bolest prepoznati rano, uvesti odgovarajuću prehranu i medikamentoznu terapiju. Ovisno o težini bolesti prehrana se može obogatiti različitim nutritivnim dodacima (vitaminima, prebioticima i probioticima, antioksidansima, omega-3-masnim kiselinama , imunomodulatorima, vlaknima i sl.) ili uvesti kliničku preranu.

U kliničku preharanu spadaju gotove smjese pažljivo izbalansiranih nutritivnih sastojaka za parenteralnu prehranu (direktno u krvožilni sustav, tzv.TPN-total parenteral nutrition ili AOI-all in one) i enteralnu prehranu (na usta ili preko hranidbenih gastričkih i duodenalnih sondi).

Posebno bitan dodatak je EPA (eikozapentenoična kiselina), višestruko nezasićena masna kiselina koja se nalazi u ribljem ulju, poglavito riba sjevernih mora. Srednji dnevni unos od 0,25g ima protuupalno djelovanje, smanjuje produkciju samih medijatora upale, smanjuje razinu i aktivnost proteolize i, što je najbitnije, smanjuje tumorom induciranu kaheksiju.

Od vlakana, jako bitan dodatak predstavljaju fruktooligosaharidi (FOS) koji potiču motilitet crijeva kao dodatan faktor u prevenciji kaheksije.
Na sami problem kaheksije i moguća rješenja upozorili su liječnike i farmaceute prof.dr.sc. Eduard Vrdoljak ( Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu) i doc.dr.sc. Željko Krznarić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na predavanju održanom 01.ožujka 2005. u Splitu pod pokroviteljstvom Abbott Laboratories .

Preparati za enteralnu prehranu nalaze se na pozitivnoj Listi HZZO-a uz odobrenje liječnika specijalista.

Sanja Žanko, mr.pharm.

Pošalji prijatelju na email

Komentari