Vitaminoteka

Datum objave: 24. 06. 2013.

Tijekom 4-tjedne randomizirane, dvostruko slijepe studije istraživan je utjecaj uzimanja dodataka prehrani u obliku vitamina C i vitamina E na oštećenje mišića tijekom aerobnih tjelesnih aktivnosti.

Istraživanje je provedeno na 64 utrenirane sportašice koje su podijeljene u 4 grupe te su uzimale;

• vitamin C, 250 mg/d;

• vitamin E, 400 IU/d;

• vitamin C + vitamin E

• placebo

Rezultati studije pokazali su da je u grupama koje su uzimale vitamin C te vitamin C i E došlo do smanjenja markera za oksidativni stres koji utječu na oštećenje mišića prilikom tjelesne aktivnosti.

Autori studije zaključili su da istaknuti dodaci prehrani imaju značajnu ulogu u smanjenju oštećenja mišića tijekom aerobne tjelesne aktivnosti.

Studija je objavljena u časopisu Preventive Medicine.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, tjelovježba,

Komentari