Datum objave: 20. 01. 2009.

Nekoliko je studija pokazalo da redovita tjelesna aktivnost smanjuje rizik od karcinoma dojke u žena. No, do sada nije bilo jasno koliko bi žene trebale vježbati u određenim razdobljima života kako bi maksimalno profitirale od protektivnog učinka.

Odgovor na to pitanje dala je studija koja je uspoređivala životni stil 3 464 žena oboljelih od karcinoma dojke sa 6 657 zdravih žena dobi 50 do 74 godina. Ispitanice su, među ostalim, davale odgovore na pitanja o tjelesnoj aktivnosti tijekom dva perioda svoga života: od 30. do 49. godine te nakon 50-te godine života.

Pokazalo se da su zdrave ispitanice tjelesni puno aktivnije od oboljelih žena. Osim toga, rezultati pokazuju da je rizik oboljevanja od karcinoma dojke nakon menopauze tri puta manji u najaktivnijih ispitanica u usporedbi sa ženama koje rijetko vježbaju.

Za usporedbu, najaktivnije ispitanice su hodale dva sata dnevno ili vozile bicikl jedan sat, dok su one za koje se smatra da malo vježbaju hodale svakodnevno pola sata.

Izvor: Cancer Epidemiology

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: tjelovježba,

Komentari