Vitaminoteka

Datum objave: 04. 10. 2012.

Dvostruko-slijepa crossover studija koja je uključila 12 aktivnih biciklista, prosječne dobi 31 godinu, pokazala je da dnevni unos nitrata u obliku soka od cikle vodi ka boljem učinku sportaša.

Biciklisti su 6 dana primali 140 ml/d koncentriranog soka od cikle ili placebo. Šesti dan biciklisti su podvrgnuti intenzivnom treningu te je mjeren njihov učinak.

Rezultati su pokazali da su vrijeme potrebno za izvedbu, izlazna snaga te submaksimalni VO2, nakon unosa soka od cikle značajno niži u odnosu na iste parametre kod placebo skupine.

Autori su na osnovu dobivenih rezultata zaključili da suplementacija nitratima putem soka od cikle može poboljšati sportsku izvedbu.

Int J Sport Nutr Exerc Metab, 2012 Feb; 22(1):64-71.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: tjelovježba,

Komentari