Vitaminoteka

Datum objave: 02. 11. 2021.

Stručni skupovi, tečajevi trajne medicinske izobrazbe, konferencije i kongresi zdravstvenim su djelatnicima oduvijek bili važna karika u cjeloživotnom obrazovanju. Budući da se trajna medicinska izobrazba od ožujka 2020. godine značajno promijenila i gotovo u cijelosti digitalizirala, tijekom rujna i listopada 2021. godine tvrtka Vitaminoteka provela je istraživanje među zdravstvenim djelatnicima. Rezultati istraživanja otkrili su kako je na zdravstvene djelatnike utjecala digitalna transformacija cjeloživotnog obrazovanja.

Istraživanje smo proveli u obliku anonimne ankete, a odazvalo približno 350 zdravstvenih djelatnika, poglavito žene (90%). Najveći broj ispitanika bili su farmaceuti (60%), a sudjelovali su i liječnici (19%), medicinske sestre (13%), nutricionisti (6%) te ostali zdravstvenih djelatnici. Nešto više od polovice uzorka ispitanika bilo je u dobi od 35 – 55 godina, dok je 20% ispitanika bilo mlađe od 35 godina, a 23% ispitanika bilo je starije od 55 godina.

Prije proljeća 2020. godine i postojećih epidemioloških mjera online sučelja povremeno (1 do 2 puta godišnje) koristilo je 45% ispitanika, dok je njih 26% često (3 do 5 puta godišnje) koristilo ovu vrstu edukacija. Da nikada nisu koristili online sučelje za edukaciju izjasnilo se 20% ispitanika. O značajnoj promjeni provedbe edukacija svjedoči podatak da od početka pandemije više od 50% ispitanika pohađa 2 do 3 online edukacije mjesečno. 20% ispitanika online edukacije pohađa između 4 i 10 puta mjesečno, a oni koji tek povremeno sudjeluju ili ne sudjeluju u ovom modelu edukacije čine manjinu (manje od 20%).

Iako su masovni skupovi i kongresi koji su okupljali na stotine ili tisuće sudionika prije pojave pandemije bili učestala pojava, čini se da su se afiniteti korjenito promijenili. Naime, rezultati su pokazali da od svih oblika edukacija ispitanici najradije biraju webinare i e-tečajeve, 21% ispitanika izjasnilo se kako preferira edukacije uživo u manjim skupinama, a većina ispitanika više nije sklona edukacijama uživo u velikim skupinama.

Tema edukacije, bodovanje nadležnih komora, vrijeme održavanja, predavači i trajanje edukacije među najvažnijim su čimbenicima za prijavu i sudjelovanje na pojedinoj online edukaciji. Zanimljivo je da više od polovice ispitanika (55%) smatra da ovim načinom učenja jednako učinkovito stječu znanja bitna za njihov profesionalni razvoj kao i na edukacijama uživo. Još je zanimljivije kako 20% ispitanika smatra da znanja usvajaju učinkovitije nego na edukacijama uživo. Među brojnim dostupnim platformama, kao web platforma koju najradije odabiru ispitanici uvjerljivo pobjeđuje Zoom (čak 63% ispitanika najviše voli ovu web platformu). Dvije trećine ispitanika edukacijama pristupa uz pomoć računala, dok jedna trećina sadržaj prati na pametnim telefonima.

Nedostatak socijalne komponente za većinu ispitanika (55%) glavni je nedostatak online edukacija, a kao glavne prednosti navode mogućnost pristupa materijalima kada njima to odgovara, uštedu vremena te udobnost ovakvog oblika edukacija.

Čak 85% ispitanika želi koristiti online platforme za edukaciju i nakon pandemije, a njih 77% budućnost trajne medicinske izobrazbe vidi u kombinaciji edukacija uživo i online.

Kako bi se prilagodili ovim izazovnim vremenima, portal Vitamini.hr je prije godinu dana pokrenuo novo sučelje Vitamini.hr ONLINE EDUKACIJE na kojemu zdravstveni djelatnici putem zanimljivih i korisnih e-tečajeva imaju priliku trajno usavršavati svoje vještine i znanja u području nutricionizma i kliničke prehrane.

Od proljeća 2020. godine do danas kreirali smo tridesetak webinara i e-tečajeva iz područja nutricionizma i kliničke prehrane koje je odslušalo više od 7000 zdravstvenih djelatnika različitih profesija. Upravo ovakav multidisciplinarni pristup edukaciji zdravstvenih djelatnika predstavlja ulaganje u budućnost kvalitetne zdravstvene skrbi.

Je li budućnost potpuno digitalna ili je u hibridnim modelima edukacije ili ćemo se možda vratiti starim navikama teško je prognozirati. Činjenica je da je stjecanje novih vještina i ubrzana digitalizacija edukacije donijela brojne prednosti. Ipak, čovjek je društveno biće i izravan kontakt nije zamjenjiv u potpunosti zbog brojnih čimbenika koji nisu lako i brzo mjerljivi konvencionalnim znanstvenim metodama.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: online edukacije,

Komentari