Datum objave: 13. 09. 2019.

Sastav mikrobiote svakog čovjeka jedinstven je “otisak prsta”, a odraz je nasljeđa i načina života, posebice načina prehrane.

Mikrobiota se danas razmatra kao “virtualni organ” koji utječe na pojavnost i tijek brojnih bolesti. Također, poznato je da postoji i povratna komunikacija između crijevne mikrobiote, mozga, kože i brojnih drugih tjelesnih sustava. Intervencija u sastav crijevne mikrobiote jedna je od najatraktivnijih tema u medicini danas i gotovo da nema područja u kojem se ona ne izučava.

Ta potencijalna preventivna i terapijska meta ostvaruje se primjenom fermentirane hrane, probiotika, prebiotika, sinbiotika, postbiotika te postupkom fekalne transplantacije.

Pridružite nam se i ove godine na seriji predavanja i usklađenih rasprava u prijateljskom multidisciplinarnom okružju, uz brojne novitete na području mikrobiote i probiotika.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA:

Petak, 27. rujna 2019., Hotel Westin Zagreb

PROGRAM
8:00 – 9:00 – Registracija sudionika i kava dobrodošlice                          
9:00 – 9:15 Otvaranje skupa
9:15 – 9:45 Asst. Prof. Heinz Hammer, MD, PhD: Microbiota and GI diseases: between science and assumptions
9:45 – 10:05 Prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med.: Bolesti jetre i mikrobiota
10:05 – 10:25 Dr. Ashton Harper: Probiotics clinical evidence in gastroenterology and infection prevention
10:25 – 10:45 Dr.sc. Iva Hojsak, dr.med.: Primjena probiotika i prebiotika u pedijatriji
10:45 – 11:00 Rasprava
11:00 – 11:30 Pauza za kavu
11:30 – 11:50 Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, dr. med.: Mikrobiota želuca
11:50 – 12:10 Prof. dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.:  Uloga probiotika u suportivnom liječenju dijabetesa i debljine
12:10 – 12:30 Prim.dr.sc. Nives Pustišek, dr.med.: Mikrobiota kože
12:30 – 12:50 Prof. dr. sc. Claudio De Simone: Probiotics: where is the science?
12:50 – 13:05 Rasprava
13:05 – 14:05 Ručak  
14:05 – 14:25 Anja Žaler, mag.pharm.: Značajke vrhunskog probiotika - od proizvodnje do pacijenta
14:25 – 14:45 Prof.dr.sc. Donatella Verbanac, dipl.ing.: Mikrobiota u menopauzi
14:45 – 15:05 Dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing.: Utjecaj tjelesne aktivnosti na sastav mikrobiote i sportske izvedbe
15:05 – 15:20 Rasprava
15:20 – 15:40 Pauza za kavu
15:40 – 16:25 Panel diskusija   
16:30 Zatvaranje skupa

Prisustvovanje skupu bodovat će se prema pravilnicima Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske liječničke komore.

KOTIZACIJA ZA SUDIONIKE:

Kotizacija iznosi 350 kn (280 kn + PDV) i uključuje:

  • prisustvovanje predavanjima i popratnim izložbama
  • bodove Hrvatske ljekarničke komore/ Hrvatske liječničke komore
  • knjižicu sažetaka i potvrdu o sudjelovanju
  • ručak i osvježenje u stankama

PRIJAVA SUDJELOVANJA I DODATNE INFORMACIJE:

tel. 01 38 30 789, 01 38 32 681

e-mail: [email protected]

ORGANIZATORI:

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: inpharma,

Komentari