Vitaminoteka

Datum objave: 07. 12. 2017.

Zadovoljstvo nam je najaviti program 5. kongresa Hrvatskog društva za kliničku prehranu, koji će se održati 8. i 9. prosinca u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Mjesto i vrijeme održavanja

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, 10 000 Zagreb
8.- 9.12.2017.

Organizacijski odbor

prof.dr.sc. Željko Krznarić
doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender
Dina Ljubas Kelečić, mag.pharm.

Prijava i registracija

Kongres nema kotizaciju, potrebno je poslati prijavu na: [email protected] sa slijedećim podacima o sudioniku: ime, prezime, institucija, e-mail, kontakt telefon. Broj sudionika je ograničen, molimo prijave poslati najkasnije do 30.11.2017.
Program boduje Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora.

Informacije

O-Tours d.o.o., Gajeva 6/1, Zagreb
Tatjana Koprtla, e: [email protected], m: +385 98 9805 716

Petak, 8.12.2017.

15:00 – 15:30 Registracija sudionika

15:30 – 16:20 Otvaranje kongresa
15:30 – 15:50 Željko Krznarić: 30+ godina kliničke prehrane u Republici Hrvatskoj
15:50 – 16:15 Sanja Kolaček: Uloga prehrane u epigenetici i dugoročnom programiranju zdravlja
16:15 – 16:20 Rasprava

16:20 – 17:20 Okrugli stol: Smjernice o primjeni enteralne prehrane u Republici Hrvatskoj
Moderatori: Sanja Kolaček, Darija Vranešić Bender
Sudionici:
predstavnik Ministarstva zdravstva RH
predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med., Hrvatski liječnički zbor
dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Igor Kosec, Suzana Matijević (KIMP)
 

17:20 – 17:30 Pauza za kavu

17:30 – 18:40 Stari izazov, novo lice
Moderatori: Marina Panišić (Serbia), Kalina Stardelova (Macedonia)
17:30 – 17:45 Željko Krznarić: Zašto smo otvorili jedinicu za liječenje zatajenja crijevne funkcije?
17:45 – 18:10 Jonathan Shaffer (UK): Tips and tricks in intestinal failure management
18:10 – 18:35 Iva Hojsak: Naša iskustva u liječenju sindroma kratkog crijeva u djece
18:35 – 18:40 Rasprava
 

18:40 – 19:00 Pauza Fresenius Kabi

19:00 – 20:10 Sponzorirani simpozij Fresenius Kabi
Moderator: Željko Krznarić
19:00 – 19:05 Intro video: Oralno primijenjeni enteralni pripravci
19:05 – 19:35 Josipa Radić: Uloga hidrolizata kolagena u prevenciji i liječenju sarkopenije
19:35 – 19:55 Darija Vranešić Bender: Koncept visoko kalorijskih enteralnih pripravaka
19:55 – 20:10 Rasprava
 

20:30 Večera

Subota, 9.12.2017.

9:00 – 10:10 Multidisciplinarni pristup
Moderatori: Ana Barišić, Brankica Mijandrušić Sinčić
9:00 – 9:15 Marina Panek: Minute for IBD
9:15 – 9:30 Irena Krznarić Zrnić: Prva transplantacija fekalne mikrobiote u Hrvatskoj
9:30 – 9:45 Zdravko Perko: Zašto smo osnovali Hrvatsko društvo za ubrzani oporavak nakon operativnog zahvata?
9:45 – 10:00 Silvija Čuković Čavka: Novosti u liječenju celijakije u odrasloj dobi
10:00 – 10:10 Rasprava

10:10 – 11:20 Nutritivna i funkcionalna procjena
Moderatori: Irena Martinis, Željko Šundov
10:10 – 10:30 Darija Vranešić Bender: Indirektna kalorimetrija, nova metoda u primjeni
10:30 – 10:50 Agata Ladić: Funkcionalni testovi u gastroenterologiji – poveznica s dijetnim savjetovanjem
10:50 – 11:10 Marina Roje Bedeković: Rano prepoznavanje i dijagnostika neurogene orofaringealne disfagije: naša iskustva
11:10 – 11:15 Video: Prepoznavanje sarkopenije u praksi
11:15 – 11:20 Rasprava
 

11:20 – 11:30 Pauza za kavu Abbott Nutrition

11:30 – 12:15 Sponzorirani simpozij Abbott Nutrition
11:30 – 11:50 Tajana Pavić: Evolucija kliničke prehrane – od standardnih formulacija do farmakonutrijenata
11:50 – 12:10 Sandra Milić: HMB – farmakonutrijent koji čini razliku
12:10 – 12:15 Rasprava

12:15 – 13:40 Mini-simpozij: Edukacija u kliničkoj prehrani
Moderatori: Davor Ježek, Darija Vranešić Bender
12:15 – 12:35 Cristina Cuerda (Spain): Models of Exellence in the World of Nutrition Education
12:35 – 12:55 Tajana Pavić: Kvaliteta dokaza i edukacija na području kliničke prehrane
12:55 – 13:15 Remy Meier (Switzerland): Life Long Learning in the Field of Clinical Nutrition
13:15 – 13:30 Željko Krznarić: Poslijediplomski studij „Klinički nutricionizam“
13:30 – 13:40 Rasprava

13:40 – 14:40 Ručak

14:40 – 16:10 Sekcija: klinički nutricionizam
Moderatori:
Željko Krznarić, Marko Banić
14:40 – 15:00 Dileep Lobo (UK): Science of nutrition
15:00 – 15:20 Michael Hiesmayr (Austria): Nutrition Day – A Success Story
15:20 – 15:40 Eva Pavić: Prehrana kod ateroskleroze i dijabetesa
15:40 – 16:00 Ivica Vrdoljak: Praktični aspekti dijetoterapije u bolesnika na hemodijalizi
16:00 – 16:10 Rasprava

16:10 – 16:20 Pauza za kavu

16:20 – 17:30 Farmaceutska sekcija
Moderatori:
Aida Saray (Bosna i Hercegovina), Dina Ljubas Kelečić
16:20 – 16:40 Dina Ljubas Kelečić: Uloga farmaceuta u timu za nutritivnu potporu
16:40 – 17:00 Gil Hardy (New Zealand): Challenges of TPN manipulation and medication compatibility issues
17:00 – 17:20 Hrvoje Prlić: Mogućnosti “tailor-made” TPN kod nas
17:20 – 17:30 Rasprava

17:30 – 18:30 Izborna skupština
Prigodna proslava 30 godina Hrvatskog društva za kliničku prehranu HLZ i 10 godina Odjela za kliničku prehranu KBC Zagreb
Tombola s nagradnim edukacijama:

1. nagrada: ESPEN 2018, Madrid
2. nagrada: ACCN Clinical Nutrition Course 2018, Cyprus
3. nagrada: ESPEN Clinical Nutrition Course 2018, Zagreb

 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: HDND, klinička prehrana, kongres,

Komentari